Lagune (R)

RAZIM, complex lagunar în partea de Nord Est a Dobrogei, pe ţărmul Mării Negre, alcătuit din lacurile Razim propriu-zis (415,00 km2), Goloviţa (119,00 km2), Sinoie (171,50 km2), Zmeica (54,60 km2) ş.a. (107,90 km2), a cărui supr. totală însumează 868 km2. Ad. max.: 3,5 m (în lacul Razim). Vol. total de apă: 1,45 md. m3, din care 909 mil. m3 lacul Razim propriu-zis. S-a format prin bararea de către cordoanele litorale (rezultate în urma acţiunii curenţilor marini) a vechiului golf Halmyris şi prin prăbuşirea unei părţi a litoralului marin. Partea sa central-nordică include lacurile Razim şi Razimu Mic cu apă dulce (datorită aportului de ape ale Taiţei şi canalelor care au legătură cu braţul Sfântu Gheorghe al Dunării), comunicând cu Marea Neagră prin Gura Portiţei, iar partea de S cuprinde lacurile Goloviţa, Zmeica, Sinoie ş.a. cu apă sărată, comunicând cu Marea Neagră prin Periboina. În interiorul complexului lagunar se găsesc câteva insule – martori de abraziune (Popina, Bisericuţa, Istria), iar ţărmul său este foarte accidentat, având numeroase sinuozităţi, peninsule şi capuri (capul Dolojman, capul Iancina, capul Coşburum ş.a.). R. este unul dintre cele mai mari bazine piscicole ale ţării şi pr. loc de popas al multor păsări (călifarul alb, călifarul roşu, ciocîntors, egreta mare, egreta mică, piciorong etc.). Cherhana. Pe ţărmul de SV se află ruinele cetăţii antice Histria. Cunoscut şi sub numele de Razelm. Complexul Razim este inclus în Rerzervaţia biosferei Delta Dunării.