Peşteri (S)

SCĂRIŞOARA, Gheţarul ~, peşteră situată în partea de Est-Nord Est a M-ţilor Bihor (M-ţii Apuseni), la 1 165 m altitudine, pe cumpăna de ape dintre bazinele văilor Gârda Seacă şi Valea Ocoale, în arealul comunei Gârda de Sus, judeţul Alba. Principala caracteristică a peşterii (formată în calcare triasice) este dată de prezenţa, în interiorul ei, a unui gheţar de tip static, cu cea mai mare vechime (peste 3 000 de ani), cu cea mai mare suprafaţă (5 500 m2) şi cel mai mare volum (aproximativ 70 000 m3) din România. Grosimea stratului de gheaţă depăşeşte pe alocuri 20 m. Avenul de la intrare, de formă circulară, adânc de 50 m şi cu un diametru de 57 m, comunică cu o sală mare, circulară, prin intermediul căreia se asigură accesul în celelalte săli. Marginea estică a avenului este amenajată cu scări din lemn pentru a uşura accesul în peşteră. În faleza de gheaţă, de-a lungul căreia se coboară în peşteră, se observă benzi orizontale de impurităţi, situate la niveluri diferite, pe baza cărora s-a putut stabili vechimea gheţarului. Numeroase forme concreţionare calcaroase, precum şi nenumărate formaţiuni stalagmitice de gheaţă, înalte de circa 5 m. Faună cavernicolă săracă (Pholeuon proserpinae glaciale). În gheaţa din interiorul peşterii s-a descoperit un schelet de capră neagră (Rupicapra rupicapra). În anul 1938, peştera Scărişoara a fost declarată monument al naturii şi rezervaţie speologică. Obiectiv turistic.

Peștera Scărișoara (Ghețarul de la Scărișoara) (jud. Alba)
Peştera Scărișoara în interiorul căreia există un Ghețar (Credit: Shutterstock)