Peşteri (S)

SCĂRIŞOARA, Gheţarul ~, peşteră situată în partea de E-NE a M-ţilor Bihor (M-ţii Apuseni), la 1 165 m alt., pe cumpăna de ape dintre bazinele văilor Gârda Seacă şi Valea Ocoale, în arealul com. Gârda de Sus. Pr. caracteristică a peşterii (formată în calcare triasice) este dată de prezenţa, în interiorul ei, a unui gheţar de tip static, cu o vechime de peste 3 000 de ani, cu o supr. de 5 500 m2 şi un volum de aproximativ 55 000 m3. Grosimea stratului de gheaţă depăşeşte pe alocuri 20 m. Avenul de la intrare, de formă circulară, adânc de 50 m şi cu un diametru de 57 m, comunică cu o sală mare, circulară, prin intermediul căreia se asigură accesul în celelalte săli. Marginea estică a avenului este amenajată cu scări din lemn pentru a uşura accesul în peşteră. În faleza de gheaţă, de-a lungul căreia se coboară în peşteră, se observă benzi orizontale de impurităţi, situate la niveluri diferite, pe baza cărora s-a putut stabili vechimea gheţarului. Numeroase forme concreţionare calcaroase, precum şi nenumărate formaţiuni stalagmitice de gheaţă, înalte de c. 5 m. Faună cavernicolă săracă (Pholeuon proserpinae glaciale). În gheaţa din interiorul peşterii s-a descoperit un schelet de capră neagră (Rupicapra rupicapra). În 1938, peştera S. a fost declarată monument al naturii şi rezervaţie speologică. Obiectiv turistic.