Ravene (G)

GROAPA DE LA BARSA → Capitolul Depresiuni, litera G.

GROAPA RUGINOASĂ, ravenă de mari dimensiuni (circa 600 m diametru, circa 100 m adâncime şi extinsă pe o suprafaţă de 20,40 ha), cea mai mare ravenă din România, situată în arealul oraşului Nucet, judeţul Bihor, în zona de Nord a M-ţilor Bihor (regiunea Padiş-Scărişoara), la 1 372 m altitudine, rezultată în urma eroziunii accentuate (pe vericală) a pantelor (formate din depozite de cuarţite, gresii şi argile roşii), provocată de şuvoaiele puternice de apă din timpul ploilor torenţiale. Versantele ravenei sunt brăzdate de mai mulţi torenţi, care converg către zona centrală din adâncul uriaşei gropi, unde se află vâlceaua Valea Seacă. Formele de relief dintre văile torenţiale au aspectul unor trunchiuri de piramidă, cu muchiile foarte ascuţite, dominate de culorile alb, gălbui, violacee şi ruginiu, care se întrepătrund în mod armonios. Groapa Ruginoasă face parte din Parcul Naţional Apuseni, este declarată rezervaţie naturală de tip geologic, monument al naturii şi arie protejată de interes naţional (la 5 martie/12 aprilie 2000).

Groapa Ruginoasă (Munții Apuseni)
Groapa Ruginoasă (Munții Apuseni) (Credit: Shutterstock)