Lacuri (Z)

ZĂNOAGA MARE, lac glaciar în M-ţii Retezat, situat la 1 997 m altitudine. Suprafaţa: 6,5 ha (după alte surse: 9 ha); lungimea: 360 m; lăţimea medie: 260 m; adâncimea maximă: 29 m (cel mai adânc lac glaciar din România); volumul: un milion m3. Faună bogată (în special salmonide). Obiectiv turistic.

ZĂNOAGA MICĂ, lac glaciar în M-ţii Retezat, situat la 1 948 m altitudine. Suprafaţa: 1,91 ha; adâncimea maximă: 12,4 m.

ZĂNOAGA STÂNEI, lac glaciar în M-ţii Parâng, situat la 1 906 m altitudine. Suprafaţa: 4,9 ha; adâncimea maximă: 1,25 m.

Lacul glaciar Zănoaga Stânei (M-ţii Parâng)
Lacul glaciar Zănoaga Stânei din M-ţii Parâng (Credit: Shutterstock)

ZĂTON, lac în Podişul Mehedinţi, cantonat într-o microdepresiune carstică, în zona carstică de la Ponoarele. Suprafaţa: 20 ha; volumul: un milion m3. Suprafaţa şi volumul lacului se reduc foarte mult în perioadele secetoase, uneori cea mai mare parte a cuvetei lacustre fiind lipsită de apă.

ZĂVIDENI, lac de acumulare situat în perimetrul satului Zăvideni din comuna Prundeni, judeţul Vâlcea, realizat pe cursul inferior al râului Olt, finalizat în anul 1979, ale cărui ape pun în mişcare turbinele hidrocentralei din satul Zăvideni, cu o putere instalată de 38 MW, dată în folosinţă în anul 1979. Suprafaţa lacului de acumulare: 839 ha; volumul: 50 milioane m3.

ZIGONENI, lac de acumulare pe cursul superior al râului Argeş, dat în folosinţă în 1973 pentru a pune în mişcare turbinele hidrocentralei omonime (15,4 MW). Volumul lacului: 13,3 milioane m3.

ZMEICA, lac în partea de Sud a complexului lagunar Razim, situat între lacurile Goloviţa (la Nord) şi Sinoie (la Sud) de care este separat prin grinduri joase. Suprafaţa: 54,6 km2; adâncimea maximă: 2,3 m; volumul: 45,6 milioane m3. Cu toate că primeşte o parte din apele dulci ale râului Slava, prin intermediul lacului Ceamurlia, cu care comunică spre Vest, lacul Zmeica are o concentraţie ridicată de săruri (8–10 g/litru). Spre Est, comunică cu Marea Neagră prin Gura Portiţa. Interes piscicol (şalău, crap, plătică, ştiucă).