Vârfuri (M)

MĂGURA, vârf în M-ţii Berzunţi (984 m).

MĂGURA BEIUŞELE, vârf în SE M-ţilor Pădurea Craiului, reprezentând alt. max. a acestora (1 004 m).

MĂGURA CĂLĂŢELE, vârf în masivul Gilău, reprezentând alt. max. a acestuia (1 405 m).

MĂGURA MARE, vârf în M-ţii Plopiş (918 m).

MĂLÂIA, vârf în M-ţii Siriu, constituind alt. max. a acestora (1 663 m).

MIROSLAVA, vârf în M-ţii Bârgău, constituind alt. max. a acestora (1 625 m).

MOLDOVEANU, vârf în partea centrală a culmii principale a M-ţilor Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline, cel mai înalt din Carpaţii româneşti. Alt.: 2 544 m. Nod oro-hidrografic (de sub el izvorăsc râurile Buda, Vâlsan, Râu Doamnei, Viştea). Înconjurat de circuri cu lacuri glaciare.

Vârful Moldoveanu (Munții Făgărașului, Carpații Meridionali)
Vârful Moldoveanu (M-ţii Făgăraș, Carpaţii Meridionali), în dreapta şi vârful Viştea Mare în stânga (Credit: Shutterstock)

MOMUŢA, vârf în masivul Codru-Moma. Alt.: 930 m.

MUŞAT, vârf în masivul Breţcu (M-ţii Vrancei), constituind alt. max. a acestora (1 503 m).