Lacuri (N)

NEGOVANU, lac de acumulare, situat în zona M-ţilor Cindrel, în arealul comunei Sadu, judeţul Sibiu, la 1 158 m altitudine, al cărui baraj, numit Gâtul Berbecului, înalt de 65 m, a fost construit în perioada 1949-1956, pe cursul superior al râului Negovanu, afluent al râului Sadu, fiind primul baraj arcuit din România, construit din beton, în arc de cerc. Lucrările de supraechipare ale celor două turbine ale hidrocentralei Sadu V, fiecare având o putere instalată de 7,7 MW, au fost efectuate în perioada 1959-1963. Suprafaţa lacului de acumulare este de 72 ha; adâncimea maximă: 58 m; volumul: 6,5 milioane m3.

NEGRU, Tăul ~, lac glaciar în M-ţii Retezat, la 2 036 m altitudine. Suprafaţa: 4,05 ha; adâncimea maximă: 24,80 m; volumul: 446 480 m3.