Lacuri (A)

AGIGEA, lac de tip liman maritim, situat pe ţărmul Mării Negre, în arealul comunei Agigea, judeţul Constanţa. Suprafaţa: 64 ha; adâncimea maximă: 70 cm; volum: 0,3 milioane m3. Conţine apã sărată (4,32 g/litru) şi nămol sapropelic eficient în tratamentul afecţiunilor reumatismale.

AGIGHIOL, lac de tip liman fluvio-maritim, situat în partea de Nord Vest a lacului Razim (de care este separat printr-un perisip), la gura de vărsare a pârâului Tulcea. Suprafaţa: 491 ha. Pisciculturã.

AMARA, lac de tip liman fluviatil, situat în Câmpia Bărăganului, pe un curs părăsit al râului Ialomiţa, în perimetrul oraşului Amara, la 7 km Nord Vest de municipiul Slobozia. Suprafaţa: 156 ha; 4 km lungime; 200-800 m lãţime; adâncimea maximă: 3 m; volum: 2,6 milioane m3. Apa lacului este sulfatatã, cloruratã, sodicã, bicarbonatatã, magnezianã. Pe fundul lacului se aflã importante rezerve de nãmol sapropelic (409 860 m3) cu calitãţi terapeutice asemãnãtoare celui de la Techirghiol. În anul 1887, chimistul român Petru Poni a efectuat primele analize chimice ale apei şi nãmolului lacului Amara. Din cauza freventelor valuri de călduri excesive, cu temperaturi de 35°-40°C, din lunile iunie-iulie-august 2022, lacul Amara a secat parţial.

AMARU, lac de tip liman fluviatil, situat în Câmpia Săratei, pe pârâul Râiosu (afluent stâng al râului Sărata), în judeţul Buzău. Suprafaţa: 120 ha; adâncimea maximă: 10 m. Acoperit în mare parte cu stuf. Mineralizare accentuatã (1 690 mg/l).

ANA, lac glaciar în M-ţii Retezat (în partea de Vest a Carpaţilor Meridionali), la 1 930 m altitudine. Suprafaţa: 3,13 ha; adâncimea maximă: 11,6 m. Lungimea: 266 m; lăţimea maximã: 188 m; volum: 169 125 m3.

Lacul glaciar Ana din M-ţii Retezat
Lacul glaciar Ana din M-ţii Retezat (Credit: Shutterstock)

ARCEŞTI, lac de acumulare construit pe cursul inferior al râului Olt, finalizat în anul 1980, cu scopul de a pune în mişcare turbinele hidrocentralei de la Arceşti (comuna Pleşoiu, judeţul Olt), cu o putere instalatã de 38 MW, dată în folosinţă la 11 noiembrie 1980. Suprafaţa lacului: 837 ha; volmul: 43,44 milioane m3.

AVRAM IANCU, sau Ocna Pustie, lac situat în oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu, format în craterul salinei Fodina Maior (Grosse Grube). Suprafaţa: de 2 649 m2; salinitatea: 180-200 g/l; adâncimea: 132,50 m (cel mai adânc lac antroposalin din România şi din Europa).

AVRIG, lac glaciar în partea de Vest a M-ţilor Făgăraş, la 2 011 m altitudine. Suprafaţa: 1,48 ha. Lungimea: 182 m; lăţimea: 101 m; adâncimea maximă: 4,50 m; volumul: 41 400 m3.

Lacul Avrig (Munţii Făgăraş)
Lacul Avrig (Munţii Făgăraş) (Credit: Shutterstock)