Limane (O)

OLTINA, liman fluviatil situat în lunca de pe dr. fl. Dunărea, pe terit. com. Oltina (jud. Constanţa). Supr.: 25 km2; vol.: 60 mil. m3. Are ad. mică (sub 1,5 m) şi regim hidrologic variabil. Legat cu Dunărea printr-un canal pe care s-a construit un stăvilar. Piscicultură.