Râuri (Ş)

ŞUŞIŢA, râu, afluent pe partea dreaptă a râului Siret la Sud de oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea; lungimea: 68 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 410 km2. Izvorăşte din zona de Nord Est a M-ţilor Vrancei, de sub vârful Zboina Neagră şi capătă o direcţie generală de curgere Nord Vest-Sud Est, traversând partea de Nord a Subcarpaţilor Vrancei şi un segment al Câmpiei Siretului Inferior. Din cauza infiltraţiilor şi a evaporaţiei seacă, pe unele porţiuni, în anii secetoşi.