Tinoave (M)

MOHOŞ, tinov (mlaştină oligotrofă) situat în zona centrală a României, în masivul vulcanic Puciosu (Carpaţii Orientali), la 1 050 m altitudine, la un km Nord Est de lacul vulcanic Sfânta Ana, cantonat în craterul unui vulcan stins. Suprafaţa: 40 ha. Stratul plutitor de turbă, care atinge în prezent 10,50 m grosime, a început să se formeze la sfârşitul ultimei glaciaţiuni (glaciaţiunea Würm din Cuaternar, circa 100 000 de ani în urmă), acoperind, treptat, suprafaţa unui vechi lac. Aici se întâlnesc peste 20 de specii şi varietăţi de Sphagnum (muşchi de turbă), între care se remarcă o specie rară în România (Sphagnum ampullaceum). În jurul tinovului vegetează specii rare de plante, cum sunt bumbăcariţa (Eriophorum gracile), mai multe specii de rogoz (Carex elongata, Carex limosa, Carex pauciflora), răchita (Salix aurita), răchiţelele (Vaccinum oxycoccos), roua-cerului (Drosera rotundifolia, Drosera obovata – ambele sunt plante carnivore) ş.a. Tinovul Mohoş, împreună cu zona înconjurătoare, extinsă pe circa 80 ha, a fost declarat rezervaţie floristică. Cunoscut şi sub numele de Lacul cu muşchi.

Tinovul Mohoș (Jud. Harghita)
Tinovul Mohoş, judeţul Harghita (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)