Tinovuri (M)

MOHOŞ, tinov (mlaştină oligotrofă) situat în masivul vulcanic Puciosu (Carpaţii Orientali), la 1 050 m alt., la un km Nord Est de lacul vulcanic Sfânta Ana, cantonat în craterul unui vulcan stins. Supr.: 40 ha. Stratul plutitor de turbă, care atinge în prezent 10,50 m grosime, a început să se formeze la sfârşitul ultimei glaciaţiuni, acoperind, treptat, supr. unui vechi lac. Aici se întâlnesc peste 20 de specii şi varietăţi de Sphagnum (muşchi de turbă), între care se remarcă o specie rară în România (Sphagnum ampullaceum). În jurul tinovului vegetează specii rare de plante, cum sunt bumbăcariţa (Eriophorum gracile), mai multe specii de rogoz (Carex elongata, Carex limosa, Carex pauciflora), răchita (Salix aurita), răchiţelele (Vaccinum oxycoccos), roua cerului (Drosera rotundifolia, Drosera obovata, aceasta din urmă este o plantă carnivoră) ş.a. Tinovul Mohoş, împreună cu zona înconjurătoare, extinsă pe c. 80 ha, a fost declarat rezervaţie floristică. Cunoscut şi sub numele de Lacul cu muşchi.

Tinovul Mohoș (Jud. Harghita)
Tinovul Mohoș (jud. Harghita) (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)