Râuri (Z)

ZĂBALA, râu, afluent pe partea dreaptă a râului Putna, pe teritoriul satului Prisaca, comuna Valea Sării, judeţul Vrancea; lungimea: 64 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 550 km2. Izvorăşte din zona de Nord a M-ţilor Lăcăuţ, de sub vârful Lăcăuţ, de la 1 640 altitudine, curge mai întâi vijelios pe direcţie Nord Vest-Sud Est, printre culmile M-ţilor Lăcăuţ (la Vest) şi culmea Zboina Frumoasă (la Est), iar în dreptul vârfului Furu îşi schimbă brusc direcţia de curgere către Nord Est, separând culmea Zboina Frumoasă de M-ţii Furu. Pătrunde apoi în Depresiunea Nereju, după care este obligat să-şi schimbe iar direcţia de curgere către Nord, din cauza dealurilor Răchitaşu şi Răiuţ care îi închid calea către Est. După ce drenează Depresiunea Năruja, confluează cu râul Putna în punctul numit semnificativ „Grumaz”. În această zonă, Putna şi Zăbala ocoleau (până în 1947) o stâncă proeminentă de gresie, apoi râul Putna a reuşit s-o străpungă şi să-şi scurteze traseul spre Zăbala cu circa un km, părsindu-şi cursul vechi în formă de gât şi îndreptându-şi apele învolburate spre afluentul său Zăbala. Din cauza pantei longitudinale accentuate, Zăbala şi Putna depun imense aluviuni în Depresiunea Năruja, formând o adevărată zonă de divagare. Afluenţi principali: Giurgiu, Stâna, Zârna (pe dreapta), Palcău, Lopoş, Tipău Mare, Petic, Năruja (pe stânga).

ZELETIN, râu, afluent pe partea stângă a râului Berheci pe teritoriul comunei Motoşeni, judeţul Bacău; lungimea: 75 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 419 km2. Izvorăşte din regiunea de Nord Vest a Colinelor Tutovei, din zona de contact cu Podişul Central Moldovenesc, de la 500 m altitudine şi drenează partea de Vest a Colinelor Tutovei având un curs paralel cu cel al râului Berheci. Afluent principal: Răchitoasa.