Insule S

SACALIN, insulă de origine fluvio-marină, nisipoasă, nelocuită, situată în partea de Sud Est a României, în extremitatea de Vest a apelor Mării Neagre, în apropierea litoralului românesc şi a gurii de vărsare a braţului Sfântu Gheorghe al fluviului Dunărea în Marea Neagră. Din punct de vedere geologic, insula este de dată recentă, ea fiind consemnată documentar, prima oară, în anul 1771, pe o hartă rusă, ca o singură unitate de pământ, iar în anul 1856 figura pe o hartă austriacă, întocmită de cartograful Thomas Abel Spratt, cu două formaţiuni insulare. În anul 1897 a avut loc o revărsare catastrofală a fluviului Dunărea, care prin depunerea uriaşă a aluviunilor transportate de braţul Sfântul Gheorghe, a contribuit, atunci şi după aceea, la mărirea insulei de-a lungul anilor, ca un banc de nisip. Ulterior, sub acţiunea valurilor mării, insula s-a alungit de la 10 km în anul 1924 la circa 19 km în anul 2015, iar suprafaţa celor două formaţiuni insulare, Sacalinul Mare (la Sud) şi Sacalinul Mic (la Nord), ajungând la 214 km2. Insula Sacalinul Mare are o formă arcuită, cu concavitatea îndreptată către ţărm, separate de acesta printr-o lagună. Fauna este reprezentată prin circa 230 de specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare venite din Delta Dunării, printre care se remarcă pelicanul comun (Pelecanus pelecanus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus), gâsca cu gâtul roşu (Branta ruficollis), egreta albă (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), flamingo (Phoenicopterus roseus), călifarul alb (Tadorna tadorna), călifarul roşu (Tadorna ferruginea), piciorongul (Himantopus himantopus), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), acvila mică ţipătoare (Aquila pomarina), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), stârcul roşu (Ardea purpurea), ţigănuşul (Plegadis falcinellus), toate declarate monumente ale naturii şi ocrotite de lege, lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), raţa sălbatică mare (Anas platyrchyncos), barza albă (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra), gârliţa mare (Anser albifrons) ş.a. Complexul Sacalin-Zătoane (21 410 ha) este declarată arie protejată.