Vârfuri (B)

BALOTA, vârf în NV M-ţilor Căpăţânii (Carpaţii Meridionali), alcãtuit dintr-un complex de roci cristaline, calcare jurasice şi granitoide. Alt.: 2 108 m. Traseu turistic de creastã, accesibil pe la obârşia Olteţului.

BERIVOIU MARE, vârf piramidal în E M-ţilor Făgăraş, la limita jud. Argeş cu jud. Braşov, constituit din roci cristaline. Alt.: 2 300 m.

BIVOLU, vârf în partea de N a M-ţilor Stânişoarei, constituind alt. max. a acestora (1 530 m).

BRĂTILA, vârf în E M-ţilor Făgăraş (2 274 m).

BREAZA, vârf în culmea deluroasă Breaza (974 m).

BUHĂESCU, vârf în masivul Rodna (2 119 m).