Ostroave (D)

DRANOV, ostrov (insulă fluvială) în partea de Sud Est a României, în arealul de Nord Est al judeţului Tulcea, situat în zona de Sud a Deltei Dunării, între braţul Sfântu Gheorghe, la Nord Est şi Est, Marea Neagră, la Sud, lacul Razim, la Vest, şi Canalul Lipovenilor, la Nord. Suprafaţa: 870 km2. Acoperit cu numeroase mlaştini, bălţi, lacuri, dune de nisip şi drenat de o reţea densă de canale (Dranov, Lipovăţ, Dunavăţ, Crasnicol, Belciug, Perişor, Mustacal ş.a.). Ornitofaună bogată şi variată, reprezentată prin numeroase şi variate specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare, printre care se remarcă pelicanul comun (Pelecanus pelecanus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus), cocorul (Grus grus), cormoranul mic (Phalcrocorax pygmeus), lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), barza albă (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra), piciorongul (Himantopus himantopus), ţigănuşul (Plegadis falcinellus), egreta albă (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), cufundarul mic (Gavia stellata), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), stârcul roşu (Ardea purpurea), raţa sălbatică (Anas platyrhynchos), călifarul alb (Tadorna tadorna), călifarul roşu (Tadorna ferruginea) ş.a. Domeniu piscicol. Cherhanale. Ostrovul face parte din Rezervaţia biosferei Delta Dunării, declarată ca atare la 4 iulie 1994.