Pasuri şi trecători (M)

MERIŞOR, trecătoare în Carpaţii Meridionali, între marginea de SV a M-ţilor Şureanu şi cea de NE a M-ţilor Retezat, care permite legătura între Depr. Petroşani şi Depr. Haţeg-Pui. Străbătută de o cale ferată şi de o şosea modernizată. Alt. max.: 759 m. Cunoscută şi sub numele de pasul Băniţa.

MESTECĂNIŞ, pas (trecătoare) în SE Obcinei Mestecăniş, la 1 096 m alt., care asigură legăturile rutieră (şosea modernizată) şi feroviară, peste culmile de SE ale Obcinei Mestecăniş, între Depr. Dornelor şi Depr. Câmpulung Moldovenesc.