Pasuri şi trecători (M)

MERIŞOR, trecătoare în Carpaţii Meridionali, situată la 759 m altitudine, între marginea de Sud Vest a M-ţilor Şureanu şi cea de Nord Est a M-ţilor Retezat, care permite legătura dintre Depresiunea Petroşani şi Depresiunea Haţeg-Pui prin intermediul unei căi ferate şi a unei şosele modernizată. Cunoscută şi sub numele de pasul Băniţa.

MESTECĂNIŞ, pas (trecătoare) în SE Obcinei Mestecăniş, la 1 096 m alt., care asigură legăturile rutieră (şosea modernizată) şi feroviară, peste culmile de SE ale Obcinei Mestecăniş, între Depr. Dornelor şi Depr. Câmpulung Moldovenesc.