Trimiteri (M)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

MACHADONIA → oraşul Ciacova.

MACIOVA → comuna Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin.

MACOVEIUL → Padina.

MAGER → oraşul Pâncota.

MAGNA VILLA PERG → Peregu Mare.

MAGYAR OSZEG → comuna Ciurila, judeţul Cluj.

1 MAI → comuna Pardina, judeţul Tulcea.

2 MAI → Staţiunea balneoclimaterică ~ şi comuna Limanu, judeţul Constanţa.

MAICA DOMNULUI – CUDALBI, Mănăstirea ~ → Cudalbi.

MAIOR → Maieru.

MAL → oraşul Oţelu Roşu.

MALEMBACH → municipiul Sebeş.

MALI KOMLUŠ → comuna Comloşu Mare, judeţul Timiş.

MALURILE → oraşul Pucioasa.

MALVA → Dobrosloveni.

MAMU, Mănăstirea ~ → Lungeşti.

MANAFU, Pădurea ~ → Isvoarele.

MANGEA-PUNAR → comuna Costineşti, judeţul Constanţa.

MANOLEASA-VOLOVĂŢ → Manoleasa.

MARAMORISIO → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARIENBERG → Brateiu.

MARIENBURG → Feldioara.

MARMACIA → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMACIAE → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMATIAE → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMATICAE → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMATIIS → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMAŢIA → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMOROS → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MAROSHEVIZ → municipiul Topliţa.

MAROS-LUDOS → oraşul Luduş.

MAROS-UJVÁR → oraşul Ocna Mureş.

MAROSVÁSÁRHELY → municipiul Târgu Mureş.

MARVILA → comuna Corbasca, judeţul Bacău.

MATRACAUA → comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa.

MAVRODIN → oraşul Răcari.

MĂCIN, Braţul ~ → Dunărea Veche.

MĂCIŞENI → comuna Corni, judeţul Galaţi.

MĂGINA → Aiud.

MĂGURA CĂLĂŢELE → Călăţele.

MĂGURA MIRESII → Movila Miresii.

MĂGURA OCNEI, Mănăstirea ~ → Târgu Ocna.

MĂGURA PRISACA ~ → Măguri (P).

MĂGURA SURDUC → Surduc.

MĂGURII, Vârfu ~ → Măgura Odobeştilor.

MĂICĂNEŞTI → comuna Cornetu, judeţul Ilfov.

MĂLINEŞTI, Mănăstirea ~ → Gârceni.

MĂNĂILEŞTI → Frânceşti.

MĂNĂSTIREA BULZ → Mănăstirea Negraia-Pătrângeni şi oraşul Zlatna.

MĂNĂSTIREA CERŢEŞTI → comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi.

MĂNĂSTIRIŞTE → Niculiţel.

MĂNEŞTI → oraşul Buftea.

MĂNOAIA → comuna Costişa, judeţul Neamţ.

MĂRĂCINENI → oraşul Costeşti, jud. Argeş.

MĂRĂŞTI → Răcoasa.

MĂRCUŞ, Mănăstirea ~ → Dobârlău.

MĂRCUŞI → comuna Coşeşti, judeţul Argeş.

MĂRCUŢA, Biserica ~ → Bucureşti.

MĂRGĂRITEŞTI, → I. L. Caragiale.

MĂRGINEANCA → oraşul Plopeni.

MĂRUNŢEI → comuna Coloneşti, judeţul Olt.

MĂRUNŢIŞU → comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa.

MĂRUNŢIŞU-TITU → comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa.

MĂŢARU → comuna Colţi, judeţul Buzău.

MÂNĂU → oraşul Ulmeni, judeţul Maramureş.

MÂNDRA → Parângu Mare.

MÂNDRIŞCA → Valea Seacă.

MÂNJINA → comuna Costache Negri, judeţul Galaţi.

MÂNZAŢI → Ibăneşti.

MÂNZĂLEŞTI, Peştera ~ → Peştera Mânzăleşti.

MÂRLEANU → Aliman.

MÂTNICU MARE → comuna Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin.

MEDGIDIA 1. Podişul Medgidiei → Carasu.

MEDIA → municipiul Mediaş.

MEDIUS MONS → Baia Sprie.

MEHADICA → Mehadia.

MERCUREA → oraşul Miercurea Sibiului.

MENEDIC → Vintilă Vodă.

MENZIL → oraşul Mizil.

MERENI → oraşul Răcari.

MERENI → comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa.

MERIŞ → comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa.

MESEUSUMLOW → oraşul Gătaia.

MESTEACĂN → comuna Corni, judeţul Botoşani.

MESTECĂNIŞ, Obcina ~ → Obcinele Bucovinei.

MESTECĂNIŞ, Mănăstirea ~ → Pojorâta.

MESTECENI → comuna Coşeşti, judeţul Argeş.

MEYERPOTH → Marpod.

MEZA SUMLO → oraşul Gătaia.

MEZIL → oraşul Mizil.

MICIA → Veţel.

MICLĂUŞENI, Castelul ~ → Butea.

MICLEŞTI→ Mogoş.

MICŞUNEŞTII MARI → oraşul Fierbinţi-Târg.

MICULEŞTI → oraşul Pucioasa.

MIELCU → Peciu Nou.

MIERSIG → Câmpia Miersigului.

MIHAIFALĂU → oraşul Valea lui Mihai.

MIHAI VODĂ → comuna Făcăeni, judeţul Ialomiţa.

MIHALFALVA → comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud.

MIHALYFALVA → oraşul Valea lui Mihai.

MIHĂILEŞTI → Bivolari, judeţul Iaşi.

MIHOVENI → oraşul Mioveni.

MILA 23 → comuna Crişan, judeţul Tulcea.

MILCOVIA → oraşul Odobeşti.

MILEA-VIFORÂTA, Rezervaţia ~ → Penteleu.

MILIŞĂUŢII DE JOS → oraşul Milişăuţi.

MILIŞĂUŢII DE SUS → oraşul Milişăuţi.

MINA DE LA OCNA DE FIER → Ocna de Fier.

MINTIA → comuna Veţel, judeţul Hunedoara.

MINTIU → municipiul Satu Mare.

MIRA → Mera.

MIRCEA → oraşul Corabia.

MIRCEŞTI → oraşul Fierbinţi-Târg.

MIRENI → comuna Coroieşti, judeţul Vaslui.

MIRESEI, Lacul ~ → Grota Miresei.

MIRON, Schitul ~ → 23 August.

MISLEA → comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomiţa.

MISZT → oraşul Tăuţii-Măgherăuş.

MOARA BÁNFI → oraşul Tăşnad.

MOARA DIN GROAPĂ → comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa.

MOARA NOUĂ → comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa.

MOARA PREFECTULUI → comuna Cotnari, judeţul Iaşi.

MOARA SĂRACĂ → Moara Vlăsiei.

MOARILE → municipiul Moreni.

MOCANI → comuna Costişa, judeţul Neamţ.

MOCIAR, Rezervaţia forestieră ~ → Gurghiu şi Solovăstru.

MOGÂNDĂNENI → comuna Cocu, judeţul Argeş.

MOGOSABRAAM → Abrămuţ.

MOGOŞEŞTI → Mogoşeşti-Siret.

MOIGRAD → Mirşid.

MOLDOVA Subcarpaţii Moldovei → Subcarpaţi.

MOLDOVA Câmpia sau Depr. Moldovei → Jijia.

MOLDOVIŢA Mănăstirea ~ → Vatra Moldoviţei.

MONS MEDIUS → oraşul Baia Sprie.

MONTANA NOSTRA → oraşul Baia Sprie.

MORA → Moraviţa.

MORAVISKOS → oraşul Gătaia.

MORAVITZA → Ocna de Fier.

MORENI Mănăstirea ~ → Deleni.

MORGENSTERN → Victor Vlad Delamarina.

MORILOR, Canalul ~ → Canalul Morilor.

MORISENA → Cenad.

MORISENA, Mănăstirea ~ → Cenad.

MORUNGLAVU, Schitul ~ (sau Schitul Şerbăneşti) → Ştefăneşti.

MOTÂLVA → Amara.

MOTRU Hidrocentrala ~ → Padeş.

MOŢOEŞTI → comuna Cocu, judeţul Argeş.

MOUSAIOS → râul BUZĂU.

MOVILA → comuna Cochirleanca, judeţul Buzău.

MOVILA LUI BURCEL comuna Micleşti, judeţul Vaslui.

MOVILENI → comuna Corod, judeţul Galaţi.

MOVILENII DE JOS → comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi.

MOVILENII DE SUS → comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi.

MRACONIA sau MRĂCUNEA, Mănăstirea ~ → comuna Dubova, judeţul Mehedinţi.

MUDAVA → oraşul Moldova Nouă.

MUFTIU → Traian.

MUGUROAIA → Frecăţei.

MÜCHLBACH → municipiul Sebeş.

MUIERII, Peştera ~ → Peştera Muierii.

MUNICIPIUM AELIUM HADRIANUM DROBETENSIUM → municipiul Drobeta-Turnu Severin.

MUNTELE DE SARE → Slănic.

MUNTELE Schitul ~ → Turnu Ruieni.

MUNTELE RĂZ → Plopiş.

MUNTELE ŞES → Plopiş.

MUNŢII CĂPĂŢÂNII → Căpăţânii, M-ţii ~.

MUNŢII DOBROGEI → Măcin.

MUNŢII ORĂŞTIEI → Orăştie.

MURGEŞTI → oraşul Turceni.

MUSCELELE ARGEŞULUI → capitolul Subcarpaţi (A).

MUSCELELE GETICE → capitolul Subcarpaţi (A).

MUSCELELE NĂSĂUDULUI → Năsăud.

MUSCELELE VÂLCII → Vâlcea.

MUSCELU CĂRĂMĂNEŞTI → comuna Colţi, judeţul Buzău.

MUSLUBEI → Horia.

MUŞUNOAIELE, Schitul ~ → Fitioneşti.

MYHALHAZA → comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud.