Trimiteri (M)

MACHADONIA → oraşul Ciacova.

MACOVEIUL → Padina.

MAGNA VILLA PERG → Peregu Mare.

2 MAI → Pardina.

MAICA DOMNULUI – CUDALBI, Mănăstirea ~ → Cudalbi.

MAIOR → Maieru.

MALEMBACH → municipiul Sebeş.

MALVA → Dobrosloveni.

MAMU, Mănăstirea ~ → Lungeşti.

MANAFU, Pădurea ~ → Isvoarele.

MANOLEASA-VOLOVĂŢ → Manoleasa.

MARAMORISIO → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARIENBERG → Brateiu.

MARIENBURG → Feldioara.

MARMACIA → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMACIAE → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMATIAE → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMATICAE → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMATIIS → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMAŢIA → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MARMOROS → municipiul Sighetu Marmaţiei.

MAROSHEVIZ → municipiul Topliţa.

MAROS-LUDOS → oraşul Luduş.

MAROSVÁSÁRHELY → municipiul Târgu Mureş.

MĂCIN, Braţul ~ → Dunărea Veche.

MĂGINA → Aiud.

MĂGURA CĂLĂŢELE → Călăţele.

MĂGURA MIRESII → Movila Miresii.

MĂGURA OCNEI, Mănăstirea ~ → Târgu Ocna.

MĂGURA SURDUC → Surduc.

MĂGURII, Vârfu ~ → Măgura Odobeştilor.

MĂLINEŞTI, Mănăstirea ~ → Gârceni.

MĂNĂILEŞTI → Frânceşti.

MĂNĂSTIRIŞTE → Niculiţel.

MĂNEŞTI → oraşul Buftea.

MĂRĂCINENI → oraşul Costeşti, jud. Argeş.

MĂRĂŞTI → Răcoasa.

MĂRCUŞ, Mănăstirea ~ → Dobârlău.

MĂRCUŢA, Biserica ~ → Bucureşti.

MĂRGĂRITEŞTI, → I. L. Caragiale.

MÂNDRA → Parângu Mare.

MÂNDRIŞCA → Valea Seacă.

MÂNJINA → Costache Negri.

MÂNZAŢI → Ibăneşti.

MÂRLEANU → Aliman.

MEDGIDIA 1. Podişul Medgidiei → Carasu.

MEDIA → municipiul Mediaş.

MEDIUS MONS → Baia Sprie.

MEHADICA → Mehadia.

MERCUREA → Miercurea Sibiului.

MENEDIC → Vintilă Vodă.

MESEUSUMLOW → oraşul Gătaia.

MESTECĂNIŞ, Obcina ~ → Obcinele Bucovinei.

MESTECĂNIŞ, Mănăstirea ~ → Pojorâta.

MEYERPOTH → Marpod.

MEZA SUMLO → oraşul Gătaia.

MEZIL → Mizil.

MICIA → Veţel.

MICLĂUŞENI, Castelul ~ → Butea.

MICLEŞTI→ Mogoş.

MICŞUNEŞTII MARI → oraşul Fierbinţi-Târg.

MIELCU → Peciu Nou.

MIERSIG → Câmpia Miersigului.

MIHAIFALĂU → Valea lui Mihai.

MIHĂILEŞTI → Bivolari, jud. Iaşi.

MILA 23 → Crişan.

MILEA-VIFORÂTA, Rezervaţia ~ → Penteleu.

MINA DE LA OCNA DE FIER → Ocna de Fier.

MINTIA → Veţel.

MINTIU → municipiul Satu Mare.

MIRA → Mera.

MIRCEA → oraşul Corabia.

MIRCEŞTI → oraşul Fierbinţi-Târg.

MIRESEI, Lacul ~ → Grota Miresei.

MIRON, Schitul ~ → 23 August.

MOARA SĂRACĂ → Moara Vlăsiei.

MOCIAR, Rezervaţia forestieră ~ → Gurghiu şi Solovăstru.

MOARILE → municipiul Moreni.

MOGOSABRAAM → Abrămuţ.

MOGOŞEŞTI → Mogoşeşti-Siret.

MOIGRAD → Mirşid.

MOLDOVA Subcarpaţii Moldovei → Subcarpaţi.

MOLDOVA Câmpia sau Depr. Moldovei → Jijia.

MOLDOVIŢA Mănăstirea ~ → Vatra Moldoviţei.

MONS MEDIUS → oraşul Baia Sprie.

MONTANA NOSTRA → oraşul Baia Sprie.

MORA → Moraviţa.

MORAVISKOS → oraşul Gătaia.

MORAVITZA → Ocna de Fier.

MORENI Mănăstirea ~ → Deleni.

MORGENSTERN → Victor Vlad Delamarina.

MORILOR, Canalul ~ → Canalul Morilor.

MORISENA → Cenad.

MORISENA, Mănăstirea ~ → Cenad.

MORUNGLAVU, Schitul ~ (sau Schitul Şerbăneşti) → Ştefăneşti.

MOTÂLVA → Amara.

MOTRU Hidrocentrala ~ → Padeş.

MOUSAIOS → râul BUZĂU.

MOVILA LUI BURCEL Micleşti.

MRACONIA sau MRĂCUNEA, Mănăstirea ~ → Dubova.

MUFTIU → Traian.

MUGUROAIA → Frecăţei.

MÜCHLBACH → municipiul Sebeş.

MUIERII, Peştera ~ → Peştera Muierii.

MUNICIPIUM AELIUM HADRIANUM DROBETENSIUM → municipiul Drobeta-Turnu Severin.

MUNTELE DE SARE → Slănic.

MUNTELE Schitul ~ → Turnu Ruieni.

MUNTELE RĂZ → Plopiş.

MUNTELE ŞES → Plopiş.

MUNŢII CĂPĂŢÂNII → Căpăţânii, M-ţii ~.

MUNŢII DOBROGEI → Măcin.

MUNŢII ORĂŞTIEI → Orăştie.

MUSCELELE ARGEŞULUI sau SUBCARPAŢII ARGEŞULUI → Argeş.

MUSCELELE NĂSĂUDULUI → Năsăud.

MUSCELELE VÂLCII → Vâlcea.

MUSLUBEI → Horia.

MUŞUNOAIELE, Schitul ~ → Fitioneşti.