Staţiuni balneoclimaterice (Ţ)

ŢINTEA, localit. componentă a oraşului Băicoi (jud. Prahova), situată în Subcarpaţii Prahovei, la 300 m alt., pe râul Dâmbu, la 13 km NV de municipiul Ploieşti. Staţiune balneoclimaterică sezonieră de interes local, cu climat de dealuri, sedativ, cu veri plăcute (în iul. temp. medie este de 20°C) şi ierni reci (în ian. media termică în jur de –3,5°C) şi cu ape minerale (de sondă şi lacuri) clorurate, sodice, sulfatate, iodurate, magneziene, hipertone, termale (25–30°C) şi nămol sapropelic cu efecte terapeutice. Temp. medie anuală a aerului este de 9°C, iar precipitaţiile atmosferice însumează c. 750 mm anual. Staţiunea este indicată pentru tratarea afecţiunilor reumatismale (spondiloze cervicale, lombare şi dorsale în stadiu incipient, artroze, tendinoze ş.a.), a celor posttraumatice (stări după entorse, luxaţii şi fracturi ale oaselor membrelor, tratate ortopedico-chirurgical şi vindecate), neurologice periferice (pareze şi sechele după polineuropatii, sechele vechi de poliomelită), cardiovasculare (varice în stadiu incipient), dermatologice (psoriazis) ş.a.