Tinoave (R)

RĂBUFNITOR, Tinovu ~ → Tinovu Răbufnitor.

ROMÂNEŞTI, tinov oligotrof (sãrac în substanţe nutritive) situat în partea de Nord-Nord Est a României, în provincia istoricã Bucovina, în perimetrul satului Româneşti din comuna Coşna, judeţul Suceava, la 850 m altitudine, la 18 km Vest de municipiul Vatra Dornei, extins pe o suprafaţã de 21 ha. Acest tinov este de fapt o mlaştinã de turbã în care vegeteazã pinul (Pinus silvestris), bradul (Abies alba), molidul (Picea abies), câteva relicte glaciare, între care mesteacãnul pitic (Betula nana), muşchiul frunzos (Sphagnum wulfianum), curechiul de munte (Ligularia sibirica), precum şi numeroase ferigi, tufe de afin (Vaccinium myrtillus), o specie rarã de rogoz (Carex laliacea), plante higrofite, cum sunt merişorul (Vaccinium vitis-idaea), roua-cerului (Drosera rotundifolia) – plantã carnivorã, bumbãcariţa (Eryoforum vaginatum), creţuşca sau barba caprei (Filipendula ulmaria) ş.a.