Rezervaţii (B)

BĂDEANA, Rezervaţia forestieră ~ → comuna Tutova.

BUHAIOVA, rezervaţie naturală de tip faunistic şi floristic → Rezervaţia Roşca-Buhaiova-Hrecişca.