Rezervaţii (B)

BÃDEANA, Rezervaţia forestierã ~ → Tutova (3).