Rezervaţii (B)

BĂDEANA, Rezervaţia forestieră ~ → Tutova (com.).