Mănăstirea Cetățuia – Negru Vodă

Această mănăstire (de călugări) se află pe valea pârâului Cetăţuia, între satele Cetăţeni (comuna Cetăţeni) şi Coteneşti (comuna Stoeneşti), judeţul Argeş, la 22 km de municipiul Câmpulung, pe o stâncă, la 881 m altitudine. Prin tradiţia orală s-a transmis, din generaţie în generaţie, că primul ctitor al unui schit de aici a fost Tihomir, cunoscut şi cu numele Radu Negru, Radu I, sau Negru Vodă – primul conducător al unei formaţiuni statale feudale româneşti la Sud de Carpaţi, în perioada circa 1290 – circa 1310, tatăl lui Basarab I, şi rectitorit de Nicolae Alexandru Basarab, domn al Ţării Româneşti, în perioada 1352-1364 (asociat al tatălui său, Basarab I, din 1340) – schit menţionat documentar prima oară în anul 1595. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), schitul Cetăţuia, cu biserica rupestră “Adormirea Maicii Domnului”, era metoc al mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung. Schitul a fost distrus, în mare parte, de turci în anul 1821 şi reparat în anul 1859, iar după 17/29 decembrie 1863, când a fost adoptată Legea secularizării averilor mănăstireşti, schitul s-a ruinat treptat, fiind reparat abia în anii 1915-1916, apoi i s-a adăugat un al doilea hram, în 1918, – “Izvorul Tămăduirii” – şi sfinţit la 22 iulie 1923. În anul 1992, schitul a fost ridicat la rang de mănăstire, în 1993-1994 construindu-se o biserică din lemn (12 m lungime şi 4 m lăţime), în stil maramureşan, o clopotniţă, un aghiasmar, un corp de chilii, un pridvor la biserica rupestră şi s-a amenajat o bibliotecă având peste 5 000 de volume. Biserica rupestră păstrează trei straturi de picturi, cel mai vechi fiind cel din anul 1760, iar cel mai nou din anul 1859. În intervalul dintre sărbătorile Izvorul Tămăduirii şi Adormirea Maicii Domnului, în altarul bisericii rupestre apare un izvor cu apă tămăduitoare. În spatele bisericii rupestre se află o chilie a stareţului vechiului schit, săpată în stâncă, pe peretele căruia este dăltuită silueta Cavalerului Trac (simbol al unui zeu minor, reprezentat călare, venerat în Tracia şi Moesia).