Mănăstirea Zosin

Situată în perimetrul de Sud Vest al satului Băluşeni (reşedinţa comunei cu acelaşi nume), judeţul Botoşani, la 15 km Sud Est de municipiul Botoşani, lăcaşul spiritual a fost întemeiat iniţial ca schit de călugări, la sfârşitul secolului 18, cu o biserică din lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie din anul 1779 a dregătorului Tudorachi Başotă şi sfinţită la 1 august 1779. Ca urmare a aplicării Legii secularizării averilor mănăstireşti din 17/29 decembrie 1863, schitul Zosin şi-a încetat activitatea, dupã care, din lipsa mijloacelor de întreţinere, biserica s-a deteriorat de-a lungul anilor, fiind reparată abia în anii 1944-1945, rezistând până în zilele noastre, când a fost declarată monument istoric în anul 2004. Această biserică din lemn păstrează picturi interioare executate în anul 1834 pe tencuiala din lut care acoperă pereţii interiori. În anul 1990, pe terenul fostului schit a fost înfiinţată mănăstirea actuală, de călugări, a cărui primă liturghie s-a oficiat la 8 noiembrie 1990 în biserica veche, din lemn, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”. În perioada 1991-1993 au fost zidite biserica nouă, cu acelaşi hram ca al celei din lemn – “Adormirea Maicii Domnului”, o casă monahală cu 10 camere pentru stareţ şi chiliile monahilor, un arhondaric (casa de oaspeţi), bucătăria, trapeza (sala de mese), Turnul-clopotniţã şi alte anexe. Noua biserică a fost sfinţită la 26 septembrie 1993, iar picturile murale interioare au fost realizate în anul 1996. Ulterior, din cauza unor lucrări executate în preajma mănăstirii, s-au declanşat alunecări de teren care au pus în primejdie biserica, chiliile şi anexele gospodăreşti, fapt pentru care, în perioada 2007-2015 a fost construită o biserică nouă, pe un amplasament mai sigur, situat la Sud Vest de vechiul amplasament al bisericii anterioare, în apropierea şoselei E58 care face legãtura între municipiile Botoşani şi Iaşi. Această ultimă biserică are triplu hram “Adormirea Maicii Domnului”, “Izvorul Tămăduirii” şi “Duminica Tuturor Sfinţilor Români” şi a fost sfinţită la 8 noiembrie 2015.

Ansamblul Mănăstirii Zosin (jud. Botoşani)
Ansamblul Mănăstirii Zosin, judeţul Botoşani (Credit: Shutterstock)