Râuri (G)

GERASUS, denumirea antică a râului Prut, folosită de către romani.

GHIMBAV, râu, afluent pe partea stângă a râului Olt pe teritoriul comunei Feldioara, judeţul Braşov; lungimea: 49,8 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 434,5 km2. Izvorăşte din zona de Nord a M-ţilor Bucegi, de la 2 000 m altitudine şi drenează vestul Depresiunii Braşov, trecând prin comuna Cristian şi prin oraşele Râşnov şi Ghimbav. Cunoscut şi sub numele de Ghimbăşel.

GHIMBĂŞEL, numele cu care mai este cunoscut râul Ghimbav.

GILORT, râu, afluent pe partea stângă a râului Jiu pe teritoriul comunei Ţânţăreni, judeţul Gorj; lungimea: 116,2 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 1 360 km2. Izvorăşte din masivul Parâng, de sub vârful Mândra, de la 2 000 m altitudine, colectează apele de pe versantul sudic al acestuia, străbate Subcarpaţii Olteniei, trecând prin oraşele Novaci şi Târgu Cărbuneşti şi separă Dealurile Jiului de Piemontul Olteţului. Aproape de vărsare are un debit mediu de 11,7 m3/s. Aflueţi principali: Pârâu Galben, Ciocadia, Blahniţa.

GLAVACIOC, râu, afluent pe partea stângă a râului Câlniştea în aval de comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu; lungimea: 132 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 682 km2.Izvorăşte din Câmpia Găvanu-Burdea, din arealul comunei Mozăceni, judeţul Argeş, şi trece prin comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu şi prin oraşul Videle, judeţul Teleorman. Are un curs foarte meandrat şi un debit semipermanent. Afluent principal: Milcovăţ (pe partea stângă).

GURGHIU, râu, afluent pe partea stângă a râului Mureş; lungimea: 55 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 564 km2. Izvorăşte din zona de Nord a M-ţilor Gurghiu, de sub vârful Bătrâna, de la 1 280 m altitudine, străbate piemontul cu acelaşi nume pe o pantă accentuată (26‰) şi, după ce traversează Dealurile Mureşului, se varsă în râul Mureş în perimetrul oraşului Reghin (360 m altitudine).