Mănăstirea Izbuc

Mănăstirea Izbuc, care adãposteşte cinci cãlugãri ce duc o viaţã de obşte, se aflã în arealul satului Cãlugãri (fost Ponoarele) din comuna Cãrpinet, judeţul Bihor, la 15 km Sud de oraşul Vaşcãu şi 104 km Sud Est de municipiul Oradea şi aparţine administrativ de Episcopia Oradei din cadrul Mitropoliei Ardealului. Mănăstirea Izbuc a fost intemeiata la propunerea profesorului si geografului Simion Mehedinti care, in 1924, a cercetat caldarea carstica de la Izbuc unde se afla si misticul izvor din satul Calugari. Sugestia savantului Simion Mehedinti de a infiinta o obste monahala in acest loc a fost imbratisata de catre episcopul de Oradea din acel timp, Roman Ciorogariu, care a cerut aprobarea canonica a Sfantului Sinod, astfel incat la 13 iun. 1928 s-a inceput construirea unei biserici si a chiliilor, terminate in anul 1930. Biserica mare a mănăstirii, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” a fost ctitoritã de episcopul Roman Ciorogariu al Oradei şi construitã prin osârdia arhimandritului Atanasie Popescu împreunã cu obştea monahalã, fiind pictat in anii 1969-1972. Bisericã din lemn, cu hramul “Izvourul Tamaduirii”, aflata in curtea manastirii, dateaza din anul 1696 si a fost adusa, prin stradania ieromonahului Ioanichie Popescu, din curtea tribunalului din Beius, in anul 1954, si reasamblata pe un soclu de piatra la aceasta manastire, fiind folosita ca paraclis. În prezent aceastã bisericã din lemn este declaratã monument istoric. Biserica mănăstirii adãposteşte o icoanã a Maicii Domnului, considerată de credinciosi fãcãtoare de minuni, iar în incinta mãnãstirii funcţioneazã un muzeu cu obiecte de artã veche bisericeascã. În 1985 s-a construit casa stãreţiei, iar în 1987 s-a zidit o clãdire pentru pelerini. În perioada 16 mai 2010-29 mai 2014 a fost zidita o biserica avand triplu hram – “Adormirea Maicii Domnului”, Sfantul Nectarie de la Eghina” si Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic”, sfintirea bisericii si prima liturghie tinuta in aceasta biserica, numita si “Catedrala M-tilor Codru-Moma”, a avut loc la 20 dec. 2015. In 1947, o bandã de tâlhari a atacat şi a jefuit mãnãstirea, crezând cã aici sunt adãpostite anumite bogãţii, omorând aproape întreaga obşte, un singur cãlugãr reuşind sã fugã. Dupã acest jaf şi pânã în 1954 un singur cãlugãr a trãit şi a slujit la aceastã mânãstire, viaţa obştei monahale fiind reluatã o datã cu venirea ieromonahului Ioanichie Popescu. La 17 apr. 2016, in biserica noua a fost depusa racla in care se afla un fragment din mana dreapta a Sfantului Nectarie de la Eghina. Totodatã, în perimetrul mănăstirii Izbuc se aflã un izvor cu apã intermitentã, numit izbuc (de la care provine şi denumirea mãnãstirii), declarat monument al naturii, cu apã tãmãduitoare folositã de credincioşi din 1860 şi pânã în prezent. Apa izvorului izbucneşte la intervale de 15-30 de minute.