Schitul Oituz

Schitul Oituz, de călugări, se află într-o zonă împădurită, la circa 3 km Nord de satul Ferestrău-Oituz din comuna Oituz, judeţul Bacău, la 22 km Sud Vest de municipiul Oneşti, la Sud Vest de vârful Coşna (784,30 m altitudine) din M-ţii Nemira, cunsocut pentru luptele crâncene care au avut loc aici în zilele de 7-9 august 1917, între aramata germano-austro-ungară şi cea română pentru cucerirea şi stăpânirea acestei înălţimi, lupte încheiate cu victoria armatei romane. Schitul Oituz a fost întemeiat în anul 1998 prin osârdia arhimandritului Epifanie Bulancea, duhovnicul din acea perioadă a mănăstirii Măgura. Biserica din lemn a schitului, cu hramul “Naşterea Maicii Domnului”, corpul de chilii şi trapeza (sala de mese), cu 50 de locuri, au fost construite în anii 2000-2003, iar la 25 septembrie 2015 a fost sfinţită biserica de zid cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, ctitorită de Constantin Codreanu. Stareţul acestui schit este ieromonahul Macarie Banu, cunoscut în rândul credincioşilor prin apariţia zilnică pe canalul You Tube cu rubrica intitulată “Predică la Evanghelia zilei”, plină de sfaturi şi de învăţăminte religioase.