Limane (J)

JIRLĂU, liman fluvial, cu apă salmastră (în compoziţia apei sunt sulfaţi, carbonaţi etc.), situat în partea de Vest a Câmpiei Brăilei, pe stânga cursului inferior al râului Buzău. Suprafaţa: 8,9 km2; volumul: 5,6 milioane m3. Lungimea: 7 km; lăţimea maximă: 3 km. Alimentat cu apă de afluentul său Valea Mare sau Valea Boului. Piscicultură.