Depresiuni (Ş)

ŞIMLEU, depresiune de eroziune situată în Dealurile Silvaniei, între Măgura Şimleului (la Nord şi Est), M-ţii Meseş (la Sud Est), M-ţii Plopiş (la Sud Vest) şi Dealurile Crasnei (la Vest şi Nord Vest), drenată median de cursul superior al râului Crasna. Suprafaţa: circa 350 km2. Relief colinar, cu caracter structural (cueste, suprafeţe structurale), de terase şi lunci parazitate pe alocuri de glacisuri prelungi. Vegetaţia naturală este formată din pâlcuri de păduri de stejar şi fag, din păşuni şi fâneţe naturale. Pomicultură; viticultură. Creşterea animalelor.