Mănăstirea Cerneți

În satul Cerneţi, menţionat documentar, prima oară, la 27 august 1571, situat în cadrul comunei Șimian, judeţul Mehedinţi, la 5 km Nord Est de municipiul Drobeta-Turnu Severin, se află mănăstirea cu acelaşi nume (de maici), întemeiată în a doua jumătate a secolului 17 de către Mihnea al III-lea, Domn al Țării Româneşti în anii 1658-1659. Biserica mănăstirii Cerneţi, cu dublu hram – „Sfânta Treime” şi „Sfânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia română” – Domnească, a fost zidită în perioada 1659-1660 pe cheltuiala lui Gheorghe Ghica, Domn al Țării Româneşti în anii 1659-1660, finalizată de fiul acestuia, Grigore II Ghica în timpul domniei sale (1660-1664), cu unele transformări, fortificaţii şi înfrumuseţări din anii 1784–1794 şi pictată în anul 1827, în timpul domniei lui Grigore IV Ghica (1822-1828). Intrarea în biserică se face pe sub Turnul-clopotniţă, care este lipit de pronaos, de formă pătrată, înalt, masiv, cu ziduri foarte groase, prevăzute cu creneluri, iar la parte superioră, fiecare perete este luminat de câte o pereche de ferestre. În incinta mănăstirii se mai păstrează ruinele fostelor chilii şi o parte din zidul de incintă. În anul 1730, mănăstirea a încetat să mai funcţioneze, biserica fiind folosită ca biserică de parohie, iar în anul 1970 obiectele de cult de la această biserică au fost transferate la depozitul Muzeului “Porţile de Fier” din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Mănăstirea Cerneţi a fost reactivată la 5 iulie 2005, iar biserica a fot declarată monument istoric. În anii 2007-2009 au fost construite două corpuri de chilii, o bucătărie şi o trapeză (sala de mese).