Stânci (G)

GRĂDINA ZMEILOR, ansamblu de stânci înalte, singuratice sau grupate sub formă de coloane alăturate → Grădina Zmeilor, capitolul Rezervaţii (G).