Peşteri (Ţ)

ŢOLOSU, peşteră în SV României, în partea de N a M-ţilor Aninei, săpată în versantul drept al cheilor Caraşului, la 335 m alt. Lungimea galeriilor: 1 125 m. Explorată prima dată în 1961. Este dezvoltată în special pe fisurile tectonice ale calcarelor, sub acţiunea apei de infiltraţie pătrunsă prin numeroase doline. Are forma unei galerii alungite, cu nenumărate îngustări şi spaţii mai largi, având pereţii sculptaţi de apă. Prezintă concreţiuni frumoase, formaţiuni stalagmitice, baldachine, sifoane impresionante şi acumulări de nisip curat. Faună bogată (lilieci, insecte, melci etc.). Greu accesibilă.