Staţiuni climaterice (I)

IZVOARELE, staţiune climaterică şi de odihnă, de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în raza com. Cerneşti, jud. Maramureş, la poalele de S ale M-ţilor Gutâi, la 916 m alt., pe râul Bloaja, la 32 km E de municipiul Baia Mare. Climă submontană, cu veri răcoroase (în iul. temp. medie 15°C) şi ierni friguroase (în ian. temp. medie –6°C), cu precipitaţii abundente (c. 1 000 mm/anual). Temp. medie anuală este în jur de 5°C. Aflată între culmi muntoase acoperite cu păduri, staţiunea dispune de un climat tonic-stimulant, caracterizat printr-o presiune atmosferică joasă, aer curat, ozonat, lipsit de praf şi alergeni. Staţiunea este indicată atât pentru odihnă, cât şi pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii (rinite, traheite, bronşite cronice), a celor endocrine (hipertiroidie benignă), a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual etc.

IZVORU MUREŞULUI, staţiune climaterică şi de odihnă de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în raza com. Voşlăbeni, jud. Harghita, în SE Depr. Giurgeu, la poalele M-ţilor Hăşmaş, la 891 m alt., la 67 km N de municipiul Miercurea-Ciuc. Climă de munte, cu veri răcoroase (în iul. temp. medii de 14°C) şi ierni friguroase (în ian. temp. medii sub –6°C). Temp. medie anuală este de c. 6°C, iar precipitaţiile atmosferice însumează c. 700 mm anual. Climatul tonic-stimulant, cu aer curat, lipsit de praf şi alergeni, cu o ionizare accentuată a atmosferei, face ca staţiunea să fie căutată atât pentru odihnă, cât şi pentru tratarea stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual, a rahitismului, a nevrozelor astenice etc. Numeroase posibilităţi de drumeţii montane.