Podişuri (O)

OLTINA Podişul Oltinei, subunitate a Pod. Dobrogei de Sud, situată în SV jud. Constanţa, între Dunăre (la V şi SV), Pod. Carasu (la N şi NE), Pod. Cobadin (la E şi SE) şi graniţa cu Bulgaria (la S). Este format din mai multe platouri interfluviale, acoperite cu depozite loessoide groase, cu alt. de 130–180 m, care coboară uşor spre V-NV până la 50–100 m deasupra luncii Dunării. Văile scurte, tributare Dunării (Valea Mare, Canaraua Fetei, Peştera, Ceairu, Baciu, Urluia ş.a.) sunt puternic adâncite în depozitele de loess, căpătând aspect de canioane în interiorul podişului. Spre zonele de vărsare în Dunăre, aceste văi se lărgesc mult, sub forma unor pâlnii în care sunt cantonate limane fluviatile.