Podişuri (O)

OLTINA, Podişul Oltinei, subunitate a Podişului Dobrogei de Sud, situată în partea de Sud Vest a judeţului Constanţa (Sud-Estul României), între fluviul Dunărea (la Vest şi Sud Vest), Podişul Carasu (la Nord şi Nord Est), Podişul Cobadin (la Est şi Sud Est) şi graniţa cu Bulgaria (la Sud). Este format din mai multe platouri interfluviale, acoperite cu depozite loessoide groase, cu altitudini de 130–180 m, care coboară uşor spre Vest-Nord Vest până la 50–100 m deasupra luncii fluviului Dunărea. Văile scurte, tributare fluviului Dunărea (Valea Mare, Canaraua Fetei, Peştera, Ceairu, Baciu, Urluia ş.a.) sunt puternic adâncite în depozitele de loess, căpătând aspect de canioane în interiorul podişului. Spre zonele de vărsare în Dunăre, aceste văi se lărgesc mult, sub forma unor pâlnii în care sunt cantonate limane fluviatile.