Listă ilustraţii (Municipii)

Alba Iulia

Catedrala “Sfânta Treime” (“Holy Trinity” Cathedral)

Obeliscul lui Horea, Cloșca şi Crișan (The Obelisk dedicated to Horea, Cloșca and Crișan)

Statui din bronz în interiorul Cetăţii Alba Carolina – Orăşeni (Bronze statues inside Alba Carolina Fortress – City Dwellers)

Statuia din bronz a Sfântului Anton (Cetatea Alba Carolina) (Bronze statue of Saint Anthony inside the Alba CArolina Fortress)

Arad

Palatul Administrativ (Administrative Palace)

Bacău

Biserica “Precista” (“Precista” Church)

Catedrala “Inălţarea Domnului” (“Ascension” Cathedral)

Palatul Administrativ (Administrative Palace)

Baia Mare

Bastionul Măcelarilor (Butchers’ Stronghold)

Bistriţa

Turnul Dogarilor (Coopers’ Tower)

Ansamblul Sugălete (Sugălete Passage)

Blaj

Catedrala “Sfânta Treime” (“Holy Trinity” Cathedral)

Botoşani

Biserica „Uspenia” (Adormirea Maicii Domnului)

Muzeul Judeţean (County Museum)

Grupul statuar „Compania de mitraliere Maior Ignat în Atac” (Major Grigore Ignat Statue)

Braşov

Bastionul Ţesătorilor (Weavers’ Bastion)

Biserica Neagră (The Black Church)

Biserica Ortodoxă “Sfântul Nicolae” (“Saint Nicholas” Orthodox Church)

Casa Sfatului (Council House)

Piața Sfatului și Primăria veche (Council Square and Old City Hall)

Primăria (New City Hall)

Strada Sforii (The “rope” street, one of the narrowest streets in Europe)

Bucureşti

Arcul de Triumf (The Arch de Triumph)

Atheneul Român (Romanian Athenaeum)

Athénée Palace Hilton (Hotel)

Biserica Armenească (The Armenian Church)

Biserica “Bucur” (“Bucur” Church)

Biserica “Buna Vestire”–Belu (The “Annunciation”-Belu Church)

Biserica Curtea Veche, cu hramul “Buna Vestire” (The Old Court Church “Annunciation”)

Biserica “Kretzulescu” (“Kretzulescu” Church)

Biserica Mântuleasa (“Mântuleasa” Church)

Biserica Patriarhiei, cu hramul „Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena” (Romanian Orthodox Patriarchal Cathedral “Saints Constantine and Helen”)

Biserica „Scaune”, cu dublu hram –„Naşterea Maicii Domnului” şi „Adormirea Maicii Domnului” (The “Nativity of the Mother of God” and “Dormition of the Mother of God” “Scaune” Church)

Biserica “Sfânta Ecaterina” (“Saint Catherine” Church)

Biserica „Sfânta Vineri”, cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (cartierul Drumul Taberei) (“Holy Paraskevi/Holy Friday” Church – Drumul Taberei District)

Biserica “Sfântul Dumitru”-Poştă (“Saint Demetrius” Church)

Biserica „Sfântul Nicolae”-Tabacu („Saint Nicholas”-Tabacu Church)

Biserica “Sfântul Nicolae”-Vlădica (The “Saint Nicholas”-Vlădica Church)

Biserica “Sfinții Trei Ierarhi” – Colțea (The “Three Holy Hierarchs” and “Saint Paraskeva” Colţea Church)

Biserica “Slobozia” (“Slobozia” Church)

Biserica “Zlătari” (“Zlătari” Church)

Casa “Capșa” (Hotel “Casa “Capșa””)

Catedrala „Mântuirii Neamului”, cu dublu hram – “Înălţarea Domnului” şi “Sfântul Apostol Andrei” (The People’s Salvation Cathedral)

Catedrala “Sfântul Spiridon”-Nou (The Saint Spyridon the New Church)

Cercul Militar Național (The Palace of the National Military Circle, also known as the Officers’ Circle Palace)

Gara de Nord (Bucharest North railway station)

Hanul lui Manuc (Manuc’s Inn)

Hotel Continental (Continental Hotel)

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (“Vasile Pârvan” Institute of Archeology)

Mănăstirea Plumbuita (Plumbuita Monastery)

Monumentul lui Eugeniu Carada (reconstituit), amplasat lângă Banca Națională a României (The monument dedicated to Eugeniu Carada (reconstructed), located near the National Bank of Romania)

Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” – Gospodăria Chiojdu Mic, jud. Buzău, secolul al XVIII-lea (“Dimitrie Gusti” National Village Museum – 18th century house, Buzău County)

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” – Bordei din Castranova, jud. Dolj (“Dimitrie Gusti” National Village Museum – Hut from Castranova, Dolj County)

Muzeul Național “George Enescu” (“George Enescu” National Museum)

Palatul Băncii Naţionale a României (The National Bank)

Palatul Bibliotecii Centrale Universitare (The Central University Library)

Palatul Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) (The CEC Palace)

Palatul de Justiţie (The Palace of Justice)

Palatul Parlamentului (The Palace of the Parliament)

Palatul Telefoanelor (Telephone Palace)

Palatul Universităţii Bucureşti (The University of Bucharest)

Parcul Tei (Roata Mare) – Linden Park (Ferris Wheel)

Piața Romană – Monument cu ceas

Spitalul Clinic Colțea (“Colțea” Hospital)

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul (Piața Universității) (Equestrian Statue of Michael the Brave, Universității Square)

Statuia lui C. A. Rosetti (Piaţa Rosetti) (The Statue of C. A. Rosetti, Rosetti Square)

Statuia lui Spiru Haret (Piaţa Universităţii) (The Monument Dedicated to Spiru Haret, Universităţii Square)

Statuia “Lupoaica” (Lupa Capitolina) (Statue of the She-Wolf feeding Romulus and Remus)

Teatrul Odeon (“Odeon” Theatre)

Teatrul Naţional “Ion Luca Caragiale” (“Ion Luca Caragiale” National Theatre)

Buzău

Palatul Comunal (Communal Palace)

Calafat

Podul Calafat-Vidin (Calafat-Vidin Bridge)

Caransebeş

Catedrala episcopală „Învierea Domnului” (Episcopalian Cathedral “The Resurrection of the Lord”)

Primăria Municipiului Caransebeş (Caransebeş City Hall)

Carei

Castelul Károlyi (Károlyi Castle)

Castelul Károlyi – Sala de recepţii (Károlyi Castle – Reception Hall)

Câmpina

Muzeul Memorial “Nicolae Grigorescu” (“Nicolae Grigorescu” Memorial Museum)

Castelul “Iulia Hasdeu” (“Iulia Hasdeu” Castle)

Câmpulung Moldovenesc

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (The “Dormition of the Mother of God” Church) 

Cluj-Napoca

Grădina Botanică “Alexandru Borza” (“Alexandru Borza” Botanical Garden)

Teatrul Naţional (National Theatre)

Codlea

Biserica fortificată (Fortified Church)

Constanţa

Cazinoul (Casino)

Statuia poetului Ovidiu (The statue of poet Ovid)

Craiova

Biserica „Sfantul Dumitru” – Domnească (“Saint Demetrius” Voievodal Church)

Casa Băniei (The Banate of Craiova House)

Muzeul de Artă (Palatul “Jean Mihail”) (Art Museum – “Jean Mihail” Palace)

Curtea de Argeş

Biserica Domnească “Sfântul Nicolae” (“Saint Nicholas” Voievodal Church)

Deva

Cetatea Deva (The Fortress of Deva)

Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” (The “Dormition of the Mother of God” Orthodox Cathedral)

Drobeta Turnu-Severin

Palatul Culturii „Teodor Costescu” („Teodor Costescu” Palace of Culture)

Făgăraș

Cetatea Făgărașului (Făgăraș Citadel)

Gheorgheni

Biserica Armeano-catolică „Nașterea Maicii Domnului” (“Nativity of Mary” Armenian Catholic church)

Hunedoara

Castelul Corvinilor (Corvin’s Castle)

Iaşi

Palatul Culturii (Palace of Culture)

Teatrul Național “Vasile Alecsandri” (“Vasile Alecsandri” National Theatre)

Parcul Copou – Bustul lui Mihai Eminescu (Copou Garden, Mihai Eminescu’s Bronze Bust)

Parcul Copou – Bustul Veronicăi Micle (Copou Garden, Veronica Micle’s Bronze Bust)

Parcul Copou – Teiul lui Eminescu (Copou Garden – The spot marked by the linden tree, where national poet Mihai Eminescu used to write his literary works)

Odorheiu Secuiesc

Porţi secuieşti (Mormântul lui Orbán Balázs, Băile Seiche, jud. Harghita) (Székely Gates in from of Orbán Balázs’ grave, Băile Seiche, Harghita County)

Oradea

Crișul Repede (Crișul Repede River)

Palatul “Vulturul Negru” (The “Black Eagle” Palace)

Palatul Vulturul Negru – Vitraliu (The “Black Eagle” Palace – Stained Glass)

Reșița

Vedere generală (Dealul Cântarului) (General View)

Vedere generală cu Munţii Semenic (General View)

Catedrala Ortodoxă cu dublu hram – „Schimbarea la Faţă” şi “Sfântul Ioan Gură de Aur” (The “Transfiguration” and “Saint John Chrysostom” Orthodox Cathedral)

Roman

Statuia Voievodului Roman Mușat (The Statue of Prince Roman Mușat)

Clădirea Gării feroviare (Railway Station – Historical Monument)

Sibiu

Moară de vânt – Muzeul Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA“ (Wind Mill – Museum of Traditional Folk Civilization „ASTRA“)

Sighetu Marmaţiei

Muzeul Memorial al Victimelor comunismului şi al Rezistenţei (Memorial to the Victims of Communism and of the Resistance)

Grupul Statuar “Cortegiul Sacrificaților” – Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului și Rezistenței (Procession of the sacrificed – statuary group, Memorial to the Victims of Communism and of the Resistance)

Sighişoara

Dealul Şcolii (School Hill)

Vedere generală (General View)

Turnul cu ceas (The Clock Tower)

Târgoviște

Turnul Chindiei (Chindia Tower)

Târgu Jiu

Coloana Infinitului sau Coloana fără sfârșit, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu (artist: Constantin Brâncuși) (Infinity Column by Constantin Brâncuși)

Poarta Sărutului, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu (artist: Constantin Brâncuși) (The Gate of the Kiss by Constantin Brâncuși)

Masa Tăcerii, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu (artist: Constantin Brâncuși) (The Table of Silence by Constantin Brâncuși)

Târgu Mureş

Palatul Culturii (Palace of Culture)

Biserica “Buna Vestire” (Catedrala mică)  şi statuia lui Emil Dandea (“Annunciation” Church and Emil Dandea’s Statue)

Statuia “Lupa Capitolina” (“Lupa Capitolina” Statue)

Timișoara

Catedrala romano-catolică „Sfântul Gheorghe” (Saint George’s Romano-Catholic Cathedral)

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă (The Orthodox Metropolitan Cathedral)

Vatra Dornei

Vedere generală (Panoramic view)

Catedrala ortodoxă cu hramul „Sfânta Treime” (The “Holy Trinity” Orthodox Cathedral)

Parcul Municipal – Bustul lui Mihai Eminescu (Municipal Park – Poet Mihai Eminescu’s Bust)

Monumentul Eroilor (Cenotaph)