Listă ilustraţii (Municipii)

Alba Iulia

Catedrala “Sfânta Treime” (“Holy Trinity” Cathedral)

Obeliscul lui Horea, Cloșca şi Crișan (The Obelisk dedicated to Horea, Cloșca and Crișan)

Statui din bronz în interiorul Cetăţii Alba Carolina – Orăşeni (Bronze statues inside Alba Carolina Fortress – City Dwellers)

Statuia din bronz a Sfântului Anton (Cetatea Alba Carolina) (Bronze statue of Saint Anthony inside the Alba CArolina Fortress)

Arad

Palatul Administrativ (Administrative Palace)

Bacău

Biserica “Precista” (“Precista” Church)

Catedrala “Inălţarea Domnului” (“Ascension” Cathedral)

Palatul Administrativ (Administrative Palace)

Baia Mare

Bastionul Măcelarilor (Butchers’ Stronghold)

Bistriţa

Turnul Dogarilor (Coopers’ Tower)

Ansamblul Sugălete (Sugălete Passage)

Blaj

Catedrala “Sfânta Treime” (“Holy Trinity” Cathedral)

Botoşani

Biserica „Uspenia” (Adormirea Maicii Domnului)

Muzeul Judeţean (County Museum)

Grupul statuar „Compania de mitraliere Maior Ignat în Atac” (Major Grigore Ignat Statue)

Braşov (jud. Braşov)

Bastionul Ţesătorilor (Weavers’ Bastion)

Biserica „Adormirea Maicii Domnului (Cetate)” (The “Dormition of the Mother of God” Church – Citadel)

Biserica Neagră (The Black Church)

Biserica Ortodoxă “Sfântul Nicolae” (“Saint Nicholas” Orthodox Church)

Casa Sfatului (Council House)

Piața Sfatului și Primăria veche (Council Square and Old City Hall)

Primăria (New City Hall)

Strada Sforii (The “rope” street, one of the narrowest streets in Europe)

Turnul Alb (The White Tower)

Bucureşti

Arcul de Triumf (The Arch de Triumph)

Art Business Center

Atheneul Român (Romanian Athenaeum)

Athénée Palace Hilton (Hotel)

Biserica Armenească (The Armenian Church)

Biserica “Bucur” (“Bucur” Church)

Biserica “Buna Vestire”–Belu (The “Annunciation”-Belu Church)

Biserica Curtea Veche, cu hramul “Buna Vestire” (The Old Court Church “Annunciation”)

Biserica ortodoxă „Cuţitul de Argint,” cu hramul „Schimbarea la Faţă” (The “Transfiguration” -“Silver Knife” Orthodox Church)

Biserica “Kretzulescu” (“Kretzulescu” Church)

Biserica Mântuleasa (“Mântuleasa” Church)

Biserica Patriarhiei, cu hramul „Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena” (Romanian Orthodox Patriarchal Cathedral “Saints Constantine and Helen”)

Biserica „Radu Vodă” a mănăstirii „Radu Vodă” , cu hramul „Sfânta Treime” (“Radu Vodă” Monastery)

Biserica „Scaune”, cu dublu hram –„Naşterea Maicii Domnului” şi „Adormirea Maicii Domnului” (The “Nativity of the Mother of God” and “Dormition of the Mother of God” “Scaune” Church)

Biserica “Sfânta Ecaterina” (“Saint Catherine” Church)

Biserica “Sfânta Treime”-Manu Cavafu (The “Holy Trinity” Manu The Shoemaker Church)

Biserica „Sfânta Vineri”, cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (cartierul Drumul Taberei) (“Holy Paraskevi/Holy Friday” Church – Drumul Taberei District)

Biserica “Sfântul Dumitru”-Poştă (“Saint Demetrius” Church)

Biserica “Sfântul Ioan“-Nou (“Sfântul Ioan”-Piaţă) (The “Saint John”-New Church)

Biserica “Sfântul Nicolae”-Buzești (The “Saint Nicholas”-Buzești Church)

Biserica „Sfântul Nicolae”-Şelari (The “Saint Nicholas”-Şelari Church)

Biserica „Sfântul Nicolae”-Tabacu („Saint Nicholas”-Tabacu Church)

Biserica “Sfântul Nicolae”-Vlădica (The “Saint Nicholas”-Vlădica Church)

Biserica “Sfântul Visarion” (Church of Saint Vissarion)

Biserica “Sfinții Trei Ierarhi” – Colțea (The “Three Holy Hierarchs” and “Saint Paraskeva” Colţea Church)

Biserica “Slobozia” (“Slobozia” Church)

Biserica “Zlătari” (“Zlătari” Church)

Casa “Capșa” (Hotel “Casa “Capșa””)

Casa “Cesianu” (“Cesianu” House)

Casa “Henri Coandă” (“Henri Coandă” Memorial House)

Casa „Monteoru” („Monteoru” Palace)

Casa Oamenilor de Ştiinţă (Casa Assan) – Intrarea principală (“Assan” House – “The Scientists’ House”)

Casa Oamenilor de Ştiinţă (“The Scientists’ House”)

Casa Presei Libere (Free Press Building)

Catedrala „Mântuirii Neamului”, cu dublu hram – “Înălţarea Domnului” şi “Sfântul Apostol Andrei” (The People’s Salvation Cathedral)

Catedrala “Sfântul Spiridon”-Nou (The Saint Spyridon the New Church)

Cercul Militar Național (The Palace of the National Military Circle, also known as the Officers’ Circle Palace)

Gara de Nord (Bucharest North railway station)

Grădina publică Cișmigiu (Cișmigiu Public Garden)

Hanul lui Manuc (Manuc’s Inn)

Hotel Continental (“Continental” Hotel)

Hotel Intercontinental (“Intercontinental” Hotel)

Hotel Novotel

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (“Vasile Pârvan” Institute of Archeology)

Mănăstirea Plumbuita (Plumbuita Monastery)

Mănăstirea Stavropoleos (Stavropoleos Monastery)

Monumentul lui Eugeniu Carada (reconstituit), amplasat lângă Banca Națională a României (The monument dedicated to Eugeniu Carada (reconstructed), located near the National Bank of Romania)

Monumentul lui Ion C. Brătianu (The monument dedicated to Ion C. Brătianu (reconstructed), Universităţii Square)

Monumentul lui Lascăr Catargiu (The monument dedicated to Lascăr Catargiu (reconstructed))

Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” – Gospodăria Chiojdu Mic, jud. Buzău, secolul al XVIII-lea (“Dimitrie Gusti” National Village Museum – 18th century house, Buzău County)

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” – Bordei din Castranova, jud. Dolj (“Dimitrie Gusti” National Village Museum – Hut from Castranova, Dolj County)

Muzeul Național “George Enescu” (“George Enescu” National Museum)

Observatorul astronomic “Amiral Vasile Urseanu” (The Astronomic Observatory “Amiral Vasile Urseanu”)

Palatul Academiei de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” (“Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism)

Palatul Academiei de Studii Economice/ASE (University of Economic Studies)

Palatul Agricola-Fonciera (“Agricola-Fonciera” Palace)

Palatul Băncii Naţionale a României (The National Bank)

Palatul Bibliotecii Centrale Universitare (The Central University Library)

Palatul Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) (The CEC Palace)

Palatul de Justiţie (The Palace of Justice)

Palatul Muzeului Național de Istorie a României (National Museum of Romanian History)

Palatul Parlamentului (The Palace of the Parliament)

Palatul Telefoanelor (Telephone Palace)

Palatul Universităţii Bucureşti (The University of Bucharest)

Parcul Titan (Parcul “Alexandru Ioan Cuza” sau Parcul IOR) (“Titan” Park, also known as “Alexandru Ioan Cuza” Park or IOR Park)

Parcul Regele Mihai I (fostul Parc Herăstrău) – Aleea trandafirilor (“King Michael I” Park, formerly named Herăstrău – the Roses Alley)

Parcul Tei (Roata Mare) – Linden Park (Ferris Wheel)

Piața Romană – Monument cu ceas

Spitalul Clinic Colțea (“Colțea” Hospital)

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul (Piața Universității) (Equestrian Statue of Michael the Brave, Universității Square)

Statuia ecvestră a Regelui Carol I  (Equestrain Statue of Carol I of Romania)

Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Dealul Mitropoliei) (Monument to Alexandru Ioan Cuza on Metropolitan Hill)

Statuia lui C. A. Rosetti (Piaţa Rosetti) (The Statue of C. A. Rosetti, Rosetti Square)

Statuia lui Ion Heliade Rădulescu (Piața Universității) (The Monument Dedicated to Ion Heliade Rădulescu, Universității Square)

Statuia lui Mihai Cantacuzino (The Statue of Mihai Cantacuzino)

Statuia lui Mihai Eminescu din faţa Atheneului Român (Statue of the poet Mihai Eminescu in front of the Romanian Athenaeum Concert Hall)

Statuia lui Spiru Haret (Piaţa Universităţii) (The Monument Dedicated to Spiru Haret, Universităţii Square)

Statuia lui Şerban Cantacuzino (Dealul Mitropoliei) (Monument to Şerban Cantacuzino on Metropolitan Hill)

Statuia “Lupoaica” (Lupa Capitolina) (Statue of the She-Wolf feeding Romulus and Remus)

Teatrul Odeon (“Odeon” Theatre)

Teatrul Naţional “Ion Luca Caragiale” (“Ion Luca Caragiale” National Theatre)

Buzău

Palatul Comunal (Communal Palace)

Calafat

Podul Calafat-Vidin (Calafat-Vidin Bridge)

Caransebeş

Catedrala episcopală „Învierea Domnului” (Episcopalian Cathedral “The Resurrection of the Lord”)

Primăria Municipiului Caransebeş (Caransebeş City Hall)

Carei

Castelul Károlyi (Károlyi Castle)

Castelul Károlyi – Sala de recepţii (Károlyi Castle – Reception Hall)

Câmpina

Muzeul Memorial “Nicolae Grigorescu” (“Nicolae Grigorescu” Memorial Museum)

Castelul “Iulia Hasdeu” (“Iulia Hasdeu” Castle)

Câmpulung Moldovenesc

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (The “Dormition of the Mother of God” Church) 

Cluj-Napoca

Grădina Botanică “Alexandru Borza” (“Alexandru Borza” Botanical Garden)

Parcul Etnografic Naţional “Romulus Vuia” (Ethnographic Park “Romulus Vuia” )

Teatrul Naţional (National Theatre)

Codlea

Biserica fortificată (Fortified Church)

Constanţa

Cazinoul (Casino)

Statuia poetului Ovidiu (The statue of poet Ovid)

Monumentul Victoriei (The Victory Monument)

Craiova

Biserica „Sfantul Dumitru” – Domnească (“Saint Demetrius” Voievodal Church)

Casa Băniei (The Banate of Craiova House)

Muzeul de Artă (Palatul “Jean Mihail”) (Art Museum – “Jean Mihail” Palace)

Curtea de Argeş

Biserica Domnească “Sfântul Nicolae” (“Saint Nicholas” Voievodal Church)

Deva

Cetatea Deva (The Fortress of Deva)

Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” (The “Dormition of the Mother of God” Orthodox Cathedral)

Drobeta Turnu-Severin

Vedere generală (General View)

Palatul Culturii „Teodor Costescu” („Teodor Costescu” Palace of Culture)

Făgăraș

Cetatea Făgărașului (Făgăraș Citadel)

Biserica brâncovenească „Sfântul Nicolae” (“Saint Nicholas” Church)

Gheorgheni

Biserica Armeano-catolică „Nașterea Maicii Domnului” (“Nativity of Mary” Armenian Catholic church)

Giurgiu (jud. Giurgiu)

Clădirea portului (Port administrative building)

Hunedoara

Castelul Corvinilor (Corvin’s Castle)

Iaşi

Palatul Culturii (Palace of Culture)

Teatrul Național “Vasile Alecsandri” (“Vasile Alecsandri” National Theatre)

Parcul Copou – Bustul lui Mihai Eminescu (Copou Garden, Mihai Eminescu’s Bronze Bust)

Parcul Copou – Bustul Veronicăi Micle (Copou Garden, Veronica Micle’s Bronze Bust)

Parcul Copou – Teiul lui Eminescu (Copou Garden – The spot marked by the linden tree, where national poet Mihai Eminescu used to write his literary works)

Lugoj

Turnul-clopotniţă al fostei biserici “Sfântul Nicolae” (Bell Tower of the old “Saint Nicholas” Church)

Clădirea Primăriei municipale (Municipality Building)

Mangalia (jud. Constanţa)

Geamia “Esmahan Sultan” (“Esmahan Sultan” Mosque)

Miercurea Ciuc (jud. Harghita)

Castelul Mikó (Mikó Castle)

Odorheiu Secuiesc

Porţi secuieşti (Mormântul lui Orbán Balázs, Băile Seiche, jud. Harghita) (Székely Gates in from of Orbán Balázs’ grave, Băile Seiche, Harghita County)

Oradea

Crișul Repede (Crișul Repede River)

Palatul “Vulturul Negru” (The “Black Eagle” Palace)

Palatul Vulturul Negru – Vitraliu (The “Black Eagle” Palace – Stained Glass)

Piața Unirii (cartierul Orașul Nou) (The Union Square, “New Town” District)

Sinagoga Neologă “Zion” (Zion Sinagogue)

Turnul Primăriei (The City Hall’s Tower)

Piatra-Neamţ

Gara (Railway Station)

Turnul clopotniţă (Turnul lui Ştefan) (The Bell Tower – Steven the Great’s Tower)

Pitești (jud. Argeş)

Primăria (City Hall)

Ploiești (jud. Prahova)

Catedrala “Sfântul Ioan Botezătorul” (“Saint John the Baptist” Cathedral)

Râmnicu Vâlcea (jud. Vâlcea)

Biserica “Buna Vestire” (The “Annunciation” Church)

Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Catedrala cu dublu hram – “Înălţarea Domnului” şi “Sfântul Spiridon” (cartierul Ostroveni)

Catedrala episcopală cu hramul “Sfântul Nicolae” (“Saint Nicholas” Episcopalian Cathedral)

Reghin (jud. Mureș)

Biserica evanghelică-luterană (Luteran Church)

Biserica din lemn cu hramul “Sfântul Nicolae” (“Saint Nicholas” Wooden Church)

Reșița

Vedere generală (Dealul Cântarului) (General View)

Vedere generală cu Munţii Semenic (General View)

Catedrala Ortodoxă cu dublu hram – „Schimbarea la Faţă” şi “Sfântul Ioan Gură de Aur” (The “Transfiguration” and “Saint John Chrysostom” Orthodox Cathedral)

Roman

Statuia Voievodului Roman Mușat (The Statue of Prince Roman Mușat)

Clădirea Gării feroviare (Railway Station – Historical Monument)

Satu Mare

Palatul Administrativ (Administrative Palace)

Sebeş

Râpa Roşie (Red Ravine)

Sibiu

Moară de vânt – Muzeul Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA“ (Wind Mill – Museum of Traditional Folk Civilization „ASTRA“)

Piața Mare, vedere cu Turnul Sfatului (Great Square, View of the Council Tower)

Sighetu Marmaţiei (jud. Maramureş)

Muzeului Etnografic al Maramureșului (Ethnographic Museum of Maramureș)

Muzeul Memorial al Victimelor comunismului şi al Rezistenţei (Memorial to the Victims of Communism and of the Resistance)

Grupul Statuar “Cortegiul Sacrificaților” – Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului și Rezistenței (Procession of the sacrificed – statuary group, Memorial to the Victims of Communism and of the Resistance)

Sighişoara

Dealul Şcolii (School Hill)

Vedere generală (General View)

Turnul cu ceas (The Clock Tower)

Târgoviște (jud. Dâmboviţa)

Turnul Chindiei (Chindia Tower)

Catedrala „Înălţarea Domnului” (The Ascension of the Lord Cathedral)

Biserica mănăstirii „Stelea”, cu hramul „Învierea Domnului” (The “Resurrection of the Lord” Church of the Stelea Monastery)

Târgu Jiu

Coloana Infinitului sau Coloana fără sfârșit, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu (artist: Constantin Brâncuși) (Infinity Column by Constantin Brâncuși)

Poarta Sărutului, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu (artist: Constantin Brâncuși) (The Gate of the Kiss by Constantin Brâncuși)

Masa Tăcerii, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu (artist: Constantin Brâncuși) (The Table of Silence by Constantin Brâncuși)

Târgu Mureş

Biserica “Buna Vestire” (Catedrala mică)  şi statuia lui Emil Dandea (“Annunciation” Church and Emil Dandea’s Statue)

Casa Bányai (“Bányai” House)

Palatul Culturii (Palace of Culture)

Statuia “Lupa Capitolina” (“Lupa Capitolina” Statue)

Târgu Secuiesc (jud. Covasna)

Biserica reformată–calvină (Reformed Calvin church)

Tecuci (jud. Galaţi)

Muzeul Municipal „Teodor Cincu” (“Teodor Cincu” Municipal Museum)

Catedrala ortodoxă cu hramul „Sfântul Gheorghe” (Saint George Orthodox Cathedral)

Timișoara (jud. Timiș)

Catedrala romano-catolică „Sfântul Gheorghe” (Saint George’s Romano-Catholic Cathedral)

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă (The Orthodox Metropolitan Cathedral)

Piaţa Unirii (Union Square)

Topliţa (jud. Harghita)

Catedrala ortodoxă cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (“Saint Archangels Michael and Gabriel” Orthodox Cathedral)

Turda (jud. Cluj)

Biserica reformată-calvină (Calvin Reformed Church)

Salina Turda (The Turda Salt Mine)

Vatra Dornei

Vedere de ansamblu hibernală (Winter Panorama)

Vedere generală (Panoramic view)

Catedrala ortodoxă cu hramul „Sfânta Treime” (The “Holy Trinity” Orthodox Cathedral)

Gara C.F.R. – Historical Railway Station

Parcul Municipal – Bustul lui Mihai Eminescu (Municipal Park – Poet Mihai Eminescu’s Bust)

Monumentul Eroilor (Cenotaph)