Listă ilustraţii (Municipii)

Alba Iulia

Catedrala “Sfânta Treime” (“Holy Trinity” Cathedral)

Arad

Palatul Administrativ (Administrative Palace)

Bacău

Catedrala “Inălţarea Domnului” (“Ascension” Cathedral)

Baia Mare

Bastionul Măcelarilor (Butchers’ Stronghold)

Bistriţa

Turnul Dogarilor (Coopers’ Tower)

Blaj

Catedrala “Sfânta Treime” (“Holy Trinity” Cathedral)

Botoşani

Muzeul Judeţean (County Museum)

Grupul statuar „Compania de mitraliere Maior Ignat în Atac” (Major Grigore Ignat Statue)

Braşov

Casa Sfatului (Council House)

Bucureşti

Arcul de Triumf (The Arch de Triumph)

Atheneul Român (Romanian Athenaeum)

Biserica Curtea Veche, cu hramul “Buna Vestire” (The Old Court Church “Annunciation”)

Biserica Patriarhiei, cu hramul „Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena” (Romanian Orthodox Patriarchal Cathedral “Saints Constantine and Helen”)

Biserica „Sfânta Vineri”, cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (cartierul Drumul Taberei) (“Holy Paraskevi/Holy Friday” Church – Drumul Taberei District)

Palatul Băncii Naţionale a României (The National Bank)

Palatul Bibliotecii Centrale Universitare (The Central University Library)

Palatul Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) (The CEC Palace)

Palatul de Justiţie (The Palace of Justice)

Palatul Parlamentului (The Palace of the Parliament)

Palatul Universităţii Bucureşti (The University of Bucharest)

Buzău

Palatul Comunal (Communal Palace)

Carei

Castelul Károlyi (Károlyi Castle)

Cluj-Napoca

Teatrul Naţional (National Theatre)

Constanţa

Cazinoul (Casino)

Iaşi

Palatul Culturii (Palace of Culture)

Reșița

Vedere generală (Dealul Cântarului) (General View)

Vedere generală cu Munţii Semenic (General View)

Roman

Statuia Voievodului Roman Mușat (The Statue of Prince Roman Mușat)

Sighişoara

Dealul Şcolii (School Hill)

Vedere generală (General View)

Turnul cu ceas (The Clock Tower)

Târgu Mureş

Palatul Culturii (Palace of Culture)

Biserica “Buna Vestire” (Catedrala mică)  şi statuia lui Emil Dandea (“Annunciation” Church and Emil Dandea’s Statue)

Statuia “Lupa Capitolina” (“Lupa Capitolina” Statue)