Vârfuri (U)

UCEA MARE, vârf pe creasta pr. a M-ţilor Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 434 m.

URDELE, vârf în partea de Est a M-ţilor Parâng, situat pe cumpăna de ape dintre bazinele de obârşie ale râurilor Lotru şi Latoriţa, între vf. Păpuşa şi vf. Mohoru. Alt.: 2 228 m. Din lacul glaciar, aflat la poalele de Est ale acestui vârf, izvorăşte pârâul Urdele, unul dintre izvoarele râului Latoriţa, iar pe sub acest vârf trece şoseaua transalpină, aflată la cea mai înaltă altitudine din România, respectiv la 2 145 m (→ M-ţii Parâng).

URLEA, vârf în partea de Est a M-ţilor Făgăraş, pe creasta principală, la Est de vf. Moldoveanu. Alt.: 2 473 m.

URSU, vârf în M-ţii Căpăţânii, alcătuit din şisturi cristaline; alt.: 2 124 m.