Vârfuri (U)

UCEA MARE, vârf pe creasta pr. a M-ţilor Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 434 m.

URDELE, vârf în partea de E a M-ţilor Parâng, situat pe cumpăna de ape dintre bazinele de obârşie ale râurilor Lotru şi Latoriţa, între vf. Păpuşa şi vf. Mohoru. Alt.: 2 060 m. Din lacul glaciar aflat la poalele de E ale acestui vârf izvorăşte pârâul Urdele, unul dintre izvoarele râului Latoriţa.

URLEA, vârf în partea de E a M-ţilor Făgăraş, pe creasta principală, la E de vf. Moldoveanu. Alt.: 2 473 m.

URSU, vârf în M-tii Căpăţânii, alcătuit din şisturi cristaline; alt.: 2 124 m.