Culmi (B)

BÂTCA DOAMNEI, culme muntoasă, cu pante accentuate, care domină municipiul Piatra-Neamţ, la Sud Vest, cu înălţimea sa de 462 m altitudine. Pe un pinten al Culmii Bâtca Doamnei, au fost descoperite (în anii 1957-1970) vestigiile unei cetãţi geto-dacice, fortificate, al cãrei început se plaseazã în a doua jumãtate a secolului 2 î.Hr. şi se sfârşeşte în jurul anului 106 d.Hr. (→ municipiul Piatra-Neamţ).

BREAZA, culme deluroasã în partea de Nord a Podişului Transilvaniei, cu orientare Est-Vest, delimitatã de Depresiunea Lãpuş, la Nord, pe care o dominã printr-un abrupt de circa 300 m, şi Dealurile Ciceului, la Sud. Altitudinea maximã: 974 m (vârful Breaza).

BUDA, culme deluroasã în partea de Sud Vest a Subcarpaţilor Vrancei, cu orientare Nord-Sud, situatã între râurile Câlnãu, la Vest, şi Râmnic, la Est. Altitudinea maximã: 637 m (vârful Piatra Albã). Cunoscută şi sub numele de Pardoşi.