Eforie

Date generale

Oraşul Eforie este situat în extremitatea de Sud Est a României, în judeţul Constanţa, pe fâşia litoralã dintre lacul Techirghiol şi Marea Neagră, la 6-20 m altitudine, la 14-19 km Sud de municipiul Constanţa. Din punct de vedere demografic, Eforie face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 10 133 locuitori (la 1 iulie 2008), din care 4 772 de sex masculin şi 5 361 de sex feminin, rãspândiţi pe o suprafaţã de 8,6 km2 (în intravilan), ceea ce determinã o densitate a populaţiei de 1 178 locuitori pe km2. Staţie de cale feratã şi important nod rutier. Centru seismologic inaugurat în anul 2008, în staţiunea Eforie Nord. Renumit centru balneoclimateric şi de odihnã format din douã localitãţi componente: Eforie Nord şi Eforie Sud, prima situatã la 14 km Sud de municipiul Constanţa, iar a doua la 19 km Sud de acelaşi municipiu. Ambele staţiuni balneoclimaterice sunt de interes general, prima cu funcţionare permanentã în tot timpul anului (mai intensã în perioada estivalã), iar a doua numai cu funcţionare estivalã. Factorii naturali de curã sunt climatul de litoral maritim, cu veri cãlduroase (temperatura medie a lunii iulie este de 22 grade Celsius) şi ierni blânde, cu zãpadã puţinã (în ianuarie sunt temperaturi medii de 0 grade Celsius), apa Mãrii Negre cloruratã, sulfatatã, sodicã, magnezianã (mineralizare 15 grame/litru), apa sãratã a lacului Techirghiol (mineralizare 70-80 grame/litru), nãmolul sapropelic de pe fundul lacului şi aerosolii salini. În timpul verii nebulozitatea este redusã, iar durata de strãlucire a Soarelui este de 10-12 ore pe zi. Ambele staţiuni balneoclimaterice dispun de plaje întinse cu nisip fin, amenajate pentru helioterapie şi talazoterapie (plaja de la Eforie Nord are 3 km lungime şi 20-100 m lãţime), iar pe malul lacului Techirghiol existã baze de tratament în aer liber, unde se pot face ungeri cu nãmol extras de pe fundul lacului, urmate de bãi în lac. Staţiunile sunt indicate atât pentru persoanele sãnãtoase, care pot folosi curele aerohelioterme în timpul vacanţelor de varã, cât şi pentru persoanele suferinde care doresc sã se trateze de afecţiuni reumatismale, neurologice periferice, de unele boli dermatologice, respiratorii, ginecologice, rahitism, decalcefieri, anemii secundare etc. În staţiunea Eforie Nord existã sanatoriul “Efosan” (în care se fac bãi calde cu apã sãratã, ungeri cu nãmol, aerosoli ş.a.) şi douã baze de tratament (una legatã de complexul hotelier “Meduza” – “Delfinul” – “Steaua de Mare” şi altul de clinica “Grand”) cu funcţionare permanentã (inclusiv în anotimpul rece al anului) care posedã instalaţii pentru bãi calde cu apã provenitã din lacul Techirghiol, instalaţii pentru împachetãri calde cu nãmol, instalaţii pentru aerosoli, pentru tratamente ginecologice etc., iar în Eforie Sud se aflã un sanatoriu pentru copii, cu profil reumatologic (cu funcţionare permanentã) şi altul cu profil de debilitate şi rahitism (numai pe timpul verii).

Istoric

Staţiunea Eforie Nord şi-a început activitatea în anul 1894, când Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti a cosntruit aici un sanatoriu pentru tratarea bolnavilor de reumatism. Acest stabiliment a constituit nucleul staţiunii Eforie Nord, care pânã în 1933 a aprţinut din punct de vedere administrativ oraşului Techirghiol. În acelaşi an (1933), staţiunea Eforie a obţinut statut de oraş. În staţiunea Eforie Sud primele amenajãri (primul hotel, mai multe stabilimente pentru bãi ş.a.) au fost efectuate în anii 1899-1900, iar în 1945 a fost declaratã oraş. Pânã la 8 septembrie 1950, staţiunea Eforie Sud s-a numit Carmen Sylva, iar între 8 septembrie 1950 şi 29 martie 1962 a purtat numele Vasile Roaitã. Ambele staţiuni dispun de numeroase hoteluri, restaurante, cinematografe, cofetãrii, cafenele, baruri de zi şi de noapte, bowling-uri, terenuri de sport, de minigolf, campinguri ş.a. Principalele hoteluri sunt “Belona” (construit în anii 1930-1934 dupã planurile arhitectului G. M. Cantacuzino şi renovat în anii 1993-1995), “Europa”, “Meduza”, “Delfinul”, “Steaua de Mare”, “Flamingo”, “Riviera”, “Astoria”, “Apollo”, “Vraja Mãrii”, “Edmond”, “Flacãra” ş.a.

Monumente

În staţiunea Eforie Sud se aflã biserica “Schimbarea la Faţã” (prima jumãtate a secolului 20) şi un cazinou.