Staţiuni balneoclimaterice (N)

NEPTUN, staţiune balneoclimaterică (apărută pe harta ţării la începutul anilor ’70 ai sec. 20), de interes general, cu activitate permanentă (mai intensă în sezonul estival), situată pe ţărmul Mării Negre, la 5–20 m alt., într-o zonă relativ bogată în vegetaţie, la 6 km N de municipiul Mangalia (de care aparţine ad-tiv) şi la 38 km S de municipiul Constanţa. Climat de litoral maritim, cu veri călduroase şi mai mult senine (durata de strălucire a Soarelui este de 10–12 ore de zi) şi ierni blânde, cu zăpadă puţină (în ian. temp. medii de 0°C). Temp. medie anuală este de 11,2°C, iar precipitaţiile însumează c. 400 mm anual. Factorii naturali de cură sunt climatul maritim, bogat în aerosoli salini, apa Mării Negre clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, izvoarele minerale cu ape sulfuroase, mezotermale (22–27°C) şi nămolul sapropelic extras din apa lacului Techirghiol şi transportat în staţiune. Pe ţărmul Mării Negre sunt plaje mari, cu nisip fin, amenajate pentru aerohelioterapie, talazoterapie şi oncţiuni cu nămol rece. Staţiunea este indicată atât pentru cură heliomarină în timpul vacanţelor de vară, cât şi pentru tratarea unor afecţiuni reumatismale degenerative, inflamatorii şi abarticulare, posttraumatice, a unor boli neurologice periferice, ginecologice, endocrine, dermatologice, respiratorii etc. Policlinica balneară din staţiune, cu funcţionare permanentă, este dotată cu aparatură şi instalaţii ultramoderne. Ea dispune de cabinete şi secţii pentru electroterapie, kinetoterapie şi hidroterapie, instalaţii pentru inhalaţii şi aerosoli, instalaţii pentru împachetări calde cu nămol, săli de gimnastică medicală, de masaj, cabinete de tratamente geriatrice,  precum şi o piscină cu apă de mare încălzită. Numeroase posibilităţi de distracţii şi de petrecere a timpului liber: teatru de vară, cinematograf, terenuri de sport (tenis, volei, baschet, minigolf), piscine, practicarea sporturilor nautice (iole, schi nautic, hidrobiciclete, wind-surfing), parc distractiv pentru copii, baruri de noapte şi de zi, restaurante, cofetării, bazar etc. Majoritatea hotelurilor din staţiune sunt destinate odihnei şi funcţionează în special în sezonul estival, câteva funcţionând şi pe timpul iernii (Caraiman, Dacia, Neptun, Sulina, Dobrogea, Delta şi Doina, acesta din urmă cu acces la baza de tratament a Policlinicii). În afara hotelurilor mai există un sat de vacanţă (căsuţe, bungalow-uri) şi două popasuri turistice. Parc dendrologic (cedri, stejari, tei, chiparoşi, pini, mesteceni etc.).