Trimiteri (W)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri, sate etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

WALLACHISCH FATSCHET → oraşul Făget.

WARADIA Vărădia de Mureş.

WAREMBACH → Porumbacu de Jos.

WDAWARHELY → comuna Curtea, judeţul Timiş.

WEDJEBICH → oraşul Ghimbav.

WEIDENBACH → oraşul Ghimbav.

WEYDENBACH → oraşul Ghimbav.

WEYDENPACH → oraşul Ghimbav.

WEYTEH → Voiteg.

WEZEL → comuna Copăceni, judeţul Vâlcea.

WIDA → oraşul Videle.

WIDEMBACH → oraşul Ghimbav.

WIDENBACH → oraşul Ghimbav.

WIDINBACH → oraşul Ghimbav.

WIETENBERG → Sighişoara.

WINDUBACH → oraşul Ghimbav.

WOLKAN → municipiul Vulcan.

WRAN → Vrani.

WYNDENBACH → oraşul Ghimbav.