Mănăstirea Cotești

Situată într-o poiană de la marginea de Nord Vest a satului Coteşti, comuna Coteşti, judeţul Vrancea, înconjurată de podgorii şi de o pădure de fag şi de stejar, mănăstirea Coteşti adăposteşte o obşte de călugăriţe. Iniţial a fost schit de călugări, întemeiat în anul 1720 de către Ștefan al II-lea, episcopul Buzăului (în anii 1720-1732) şi mitropolit al Ungro-Vlahiei (în perioada 1732-1738) prin osârdia căruia a fost construită biserica “Sfânta Treime”, Turnul-clpopotniţă şi câteva chilii, iar în anul 1833 schitul a fost transformat în mănăstire cu obşte de călugăriţe. Mănăstirea a fost desfiinţată prin aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 410, emis la 28 octombrie 1959, şi reînfiinţată în anul 1991. Biserica “Sfânta Treime”, azi declarată monument istoric şi de arhitectură, este dominată de o singură turlă octogonală, situată pe o bază pătrată, plasată deasupra naosului, terminată la partea superioară cu un coif mare, deasupra căruia se află un coif mai mic, deasupra căruia se înaltă o cruce. Turla este luminată de patru ferestre înalte, terminate cu arcade. La exterior, biserica “Sfânta Treime” este înconjurată de un brâu median, simplu, care separă pereţii în două registre – unul superior, în care sunt numeroase ocniţe de formă pătrată, situate sub cornişă, pictate în frescă, şi un registru inferior care prezintă o succesiune de nişe dreptunghiulare, înalte, oarbe (fără fresce), zugrăvite în alb, străpunse în două locuri de ferestre înalte şi relativ înguste, terminate cu arcade, situate atât pe peretele de Sud, cât şi pe cel de Nord. Picturile murale interioare, originare, au fost afectate de cutremurul din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, care a avut magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, reabilitate în anul 1947 de pictorul Adrian Cantini din Focşani. Biserica a fost supusă unor ample lucrări de consolidare, reparare şi reabilitare (inclusiv picturile murale) în perioada 2006-2008. Catapeteasma bisericii este construită din zid. Biserica păstrează o Icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, datând din anul 1865, făcătoare de minuni. Într-una din chiliile din faţa bisericii este amenajat un Paraclis de iarnă, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”