Peşteri (R)

RĂTEI, Peştera ~, peşteră situată în partea de Sud a M-ţilor Leaota, săpată în calcarele jurasice ale masivului Lespezi, pe stânga pârâului Rătei (afluent al râului Ialomiţa), la 1 080 m altitudine. Lungimea galeriilor: 5 160 m. Explorată în anii 1969–1972. Prezintă o reţea ramificată şi meandrată de galerii paralele, dispuse pe trei niveluri (inferior, mediu, superior), şi câteva săli mari. Etajul inferior, constituit din mai multe galerii care însumează 1 250 m lungime, cu înălţimi de circa 4 m, conţine lapiezuri, marmite, sifoane, cel mediu, cu un labirint de galerii în lungime totală de 2 400 m şi câteva săli, prezintă stalactite, blocuri de prăbuşire, diaclaze şi numeroase concreţiuni, iar nivelul superior (1 510 m lungime), alcătuit din Galeria nouă (care comunică cu sala prăbuşită şi cu alte săli aferente), are concreţiuni de calcită, gips şi aragonit. Temperatura aerului din interiorul  peşterii este de 8–12°C, iar umiditatea de 90–100%. Faună săracă. Greu accesibilă.