Insule (G)

GÂRLA MARE, insulă fluvială, nisipoasă, în partea de Sud Vest a României, situată în albia fluviului Dunărea, în arealul comunei Gârla Mare, judeţul Mehedinţi, în aval de Ostrovu Mare, la graniţa cu Bulgaria, la 2,6 km Est de localitatea Vrăv din Bulgaria. Suprafaţa: 89,40 ha; lungimea: 1,50 km; lăţimea maximă: 700 m. Pâlcuri de răchită albă (Salix alba) şi de plop alb (Populus alba).

GOLU, Insula ~ , Insula Banului sau Ostrovu Banului, insulă fluvială, nisipoasă şi pietroasă, în partea de Sud Vest a României, situată în albia fluviului Dunărea, în arealul de Sud Vest a localităţii Gura Vaii, care aparţine administrativ de municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la graniţa cu Serbia, la Nord Est de localitatea Novi Sip (Serbia), la 1,5 km aval de barajul hidrocentralei Portile de Fier I. Insula are o formă alungită pe direcţie Nord Vest – Sud Est, o lungime de 1,25 km şi o lăţime maximă de 250 m în partea de Nord Vest. Văzută de sus, insula are forma unui peşte uriaş (cu o aripioară dorsală şi două aripioare în partea de jos) care înoată contra curentului, înspre amonte. Partea central-posterioară a acestei forme de relif este pătrunsă de un golf mare şi unul mic, separate pe direcţie Nord Sud, de o peninsulă cu aspect de topor. Pe această insulă se află ruinele unui castru roman construit în timpul împăratului roman Iustinian cel Mare/ Flavius Petrus Sabbatius Justinianus (527-565).