Pasuri (D)

DITRĂU, pas de înălţime în Carpaţii Orientali, între M-ţii Giurgeu, la Vest, şi M-ţii Suhard, la Est, la 1 036 m altitudine, în zona de izvor a râului Putna (afluent al râului Bistricioara), care asigură legătura rutieră (drum parţial nemodernizat) dintre provinciile istorice Moldova şi Transilvania (varianta Bicaz–Ceahlău–Grinţieş– Tulgheş–Ditrău–Gheorgheni).

DOMAŞNEA, Pasul ~ → Poarta de Fier a Transilvaniei, Pasul ~.