Pasuri (D)

DITRĂU, pas în Carpaţii Orientali, între M-ţii Giurgeu, la V, şi M-ţii Suhard, la E, la 1 036 m alt., în zona de izv. a râului Putna (afl. al Bistricioarei). Asigură legătura rutieră (drum parţial nemodernizat) între Moldova şi Transilvania (varianta Bicaz–Ceahlău–Grinţieş– Tulgheş–Ditrău–Gheorgheni).