Listă ilustraţii (Mănăstiri)

A

Mănăstirea Agapia (jud. Neamţ) (Agapia Monastery, Neamţ County)

Mănăstirea Arnota (jud. Vâlcea) (Arnota Monastery, Vâlcea County)

B

Mănăstirea Bârsana (com. Bârsana, jud. Maramureș) (Bârsana Monastery, Maramureș County)

Mănăstirea Bistrița (jud. Neamț) (Bistrița Monastery, Neamț County)

Mănăstirea Bistriţa (jud. Vâlcea) (Bistriţa Monastery, Vâlcea County)

Mănăstirea Bogdana (jud. Suceava) (Bogdana Monastery, Suceava County)

Mănăstirea Brâncoveanu (jud. Braşov) (Brâncoveanu Monastery, Braşov County)

C

Mănăstirea Çelik-Dere (comuna Frecăţei, jud. Tulcea) (Çelik-Dere Monastery, Frecăţei Commune, Tulcea County)

Mănăstirea Cernica (jud. Ilfov) – Biserica principală a mănăstirii, cu hramul „Sfântul Gheorghe” (Cernica Monastery, Ilfov County – Main church with patron saint “Saint George”)

Mănăstirea Cocoş (jud. Tulcea) – Vedere de Ansamblu (Cocoş Monastery, Tulcea County)

Mănăstirea Comana (comuna Comana, jud. Giurgiu) (Comana Monastery, Comana Commune , Giurgiu County)

Mănăstirea Cornetu (jud. Vâlcea) (Cornetu Monastery, Vâlcea County)

Mănăstirea Cozia (Călimănești, județul Vâlcea) (Cozia Monastery, Călimănești, Vâlcea County)

Mănăstirea Curtea de Argeș (Curtea de Argeș Monastery, Argeș County)

D

Mănăstirea Dălhăuţi (jud. Vrancea) – Biserica veche din lemn cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (Dălhăuţi Monastery, Vrancea County – The old wooden church with patron saints “Holy Archangels Michael and Gabriel”)

Mănăstirea Dealu (jud. Dâmboviţa) (Dealu Monastery, Dâmboviţa County)

Mănăstirea Dragomirna (jud. Suceava) (Dragomirna Monastery, Suceava County)

Mănăstirea “Dintr-un Lemn” (jud. Vâlcea) – Biserica de lemn cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” (“Dintr-un Lemn” Monastery, Vâlcea County – “Birth of the Mother of the God'” old wooden church)

F

Mănăstirea Frăsinei (jud. Vâlcea) – Vedere generală (Frăsinei Monastery, Vâlcea County)

G

Mănăstirea Govora (jud. Vâlcea) – Turnul Clopotniţă (Govora Monastery, Vâlcea County – The Bell Tower)

Mănăstirea Govora (jud. Vâlcea) – Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” (Govora Monastery, Vâlcea County – The “Dormition of the Mother of the Lord” Church)

H

Mănăstirea Hadâmbu (jud. Iaşi) (Hadâmbu Monastery, Iaşi County)

Mănăstirea Hodoş-Bodrog (jud. Arad) (Hodoş-Bodrog Monastery, Arad County)

Mănăstirea Humor (jud. Suceava) -Complexul mănăstiresc (The monastic complex of Humor Monastery, Suceava County)

Mănăstirea Humor (jud. Suceava) – Turnul clopotniță (Humor Monastery, Suceava County – Bell Tower)

Mănăstirea Hurezi (jud. Vâlcea) – Biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Hurezi Monastery, Vâlcea County – “Holy Emperor Constantine and His Mother, Helen” Church)

L

Mănăstirea Lainici (jud. Gorj) – Biserica Nouă (Lainici Monastery, Gorj County – The New Church)

Mănăstirea Lainici (jud. Gorj) – Biserica Veche (Lainici Monastery, Gorj County – The Old Church)

M

Mănăstirea Moisei (jud. Maramureş) – Biserica din lemn (Moisei Monastery, Maramureş County – The old wooden church)

Mănăstirea Moisei (jud. Maramureş) – Biserica din zid (Moisei Monastery, Maramureş County – The new church)

Mănăstirea Moldovița (jud. Suceava) – Bustul Voievodului Petru Rareș (Moldovița Monastery, Suceava County – Statue of Prince Petru Rareș)

Mănăstirea Mraconia (jud. Mehedinţi) (Mraconia Monastery, Mehedinţi County)

N

Mănăstirea Nera (jud. Caraș-Severin) (Nera Monastery, Caraș-Severin County)

P

Mănăstirea Pasărea (comuna Brăneşti, jud. Ilfov) (Pasărea Monastery, Brăneşti Commune, Ilfov County)

Mănăstirea Peştera Ialomiţei (Ialomicioarei) (“Ialomicioarei Cave” Monastery, Dâmbovița County)

Mănăstirea Pissiota (jud. Prahova) – Biserica mănăstirii cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” (Pissiota Monastery, Prahova County – The church with the feast day “The Birth of the Mother of God”)

Mănăstirea Polovragi (jud. Gorj) – Vedere generală (Polovragi Monastery, Gorj County)

Mănăstirea Prislop (jud. Hunedoara) (Prislop Monastery, Hunedoara County)

Mănăstirea Probota (jud. Suceava) – Biserica ““Sfântul Nicolae” (Probota Monastery, Suceava County – “Saint Nicholas” Church)

Mănăstirea Putna (jud. Suceava) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (The “Dormition of the Mother of God” Church, Putna Monastery, Suceava County)

Mănăstirea Putna – Fântâna Sfântului Iacov Putneanul (Saint Jacob from Putna’s Well, Putna Monastery, Suceava County)

Mănăstirea Putna (jud. Suceava) – Clopotul “Ușerul” (The “Ușerul” Bell, Putna Monastery, Suceava County)

R

Mănăstirea Rarău (jud. Suceava) – Biserica veche (Rarău Monastery, Suceava County – The Old Church)

Mănăstirea Rarău (jud. Suceava) – Turnul-Clopotniță (Rarău Monastery, Suceava County – Bell Tower)

Mănăstirea Râmeţ (jud. Alba) – Biserica nouă cu hramul “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” (Râmeţ Monastery, Alba County – “Saint Peter and Paul” New Church)

Mănăstirea Rohia (jud. Maramureş) (Rohia Monastery, Maramureş County)

S

Mănăstirea Săpânța (jud. Maramureş) – Biserica “Sfântul Mihail” (Săpânța Monastery, Maramureş County – “Saint Michael” Church)

Mănăstirea Secu (jud. Neamţ) (Secu Monastery, Neamţ County)

Mănăstirea Sihăstria (jud. Neamţ) – Biserica veche cu hramul “Nașterea Maicii Domnului” (Sihăstria Monastery, Neamţ County – The Old Church)

Mănăstirea Sinaia (jud. Prahova) (Sinaia Monastery, Prahova County)

Mănăstirea Stavropoleos (București) (Stavropoleos Monastery, Bucharest)

Mănăstirea „Sfânta Treime” Strehaia (jud. Mehedinţi) (“Holy Trinity” Strehaia Monastery, Mehedinţi County)

Mănăstirea Snagov (jud. Ilfov) – Turnul clopotniţă şi biserica (Snagov Monastery, Ilfov County – Bell Tower and Church)

Mănăstirea Stânişoara (jud. Vâlcea) – Biserica cu dublu hram “Sfântul Gheorghe” şi “Sfânta Treime” (Stânişoara Monastery, Vâlcea County) – “Saint George” and “Holy Trinity” Church)

Mănăstirea Sucevița (jud. Suceava) – Vedere de ansamblu (Sucevița Monastery, Suceava County)

Mănăstirea Surpatele (jud. Vâlcea) – Vedere de ansamblu (Surpatele Monastery, Vâlcea County)

T

Mănăstirea Tismana (jud. Gorj) – Vedere de ansamblu (Tismana Monastery, Gorj County)

Mănăstirea Turnu (jud. Vâlcea) – Vedere de ansamblu (Turnu (“The Tower”) Monastery, Vâlcea County)

Ţ

Mănăstirea Ţigăneşti (jud. Ilfov) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (Ţigăneşti Monastery, Ilfov County – “Dormition of the Mother of the Lord” Church)