Munţi (J)

JEPI → Capitolul Vârfuri (J).

JUGUL INTRACARPATIC, aliniament de munţi scunzi, scufundaţi, reprezentat prin culmile Prisnel (651 m altitudine) şi Preluca (810 m altitudine), care face legătura între M-ţii Apuseni (respectiv M-ţii Meseş) şi Carpaţii Orientali (respectiv M-ţii Rodnei). Aceste culmi sunt alcătuite din şisturi cristaline şi calcare.