Mănăstirea Almaş

In satul Almaş (comuna Gârcina) există mănăstirea Almaş (de călugari), cu un paraclis din lemn ce poartă hramul „Sfantul Nicolae” construit in 1659 de sotii Maria şi Vasile Almaş (familie de oieri din Transilvania). Distrus de tatari, paraclisul a fost reconstruit in 1715 de Ecaterina Cantacuzino, sotia spătarului Iordache Cantacuzino. Schitul de călugari a functionat pană in 1821 cand a fost prădat de eterioti, iar călugarii alungati. Actuala biserică de zid, cu hramul „Duminica Tuturor Sfintilor”, a fost construită dupa anul 1821 de familia logofatului Balş şi marita in 1851. Desfiintat de autoritătile comuniste la 28 oct. 1959, schitul a fost reinfiintat la 12 ian. 1987 ca aşezămant pentru călugari, iar la 22 iun. 1990 transformat in mănăstire. In perioada 1988–1995, biserica mănăstirii a fost pictată de catre pictorii Moroşanu, Bratiloveanu şi Stancu din Suceava. Biserica a fost sfintită la 1 oct. 1995 cand a primit noul hram – „Acoperămantul Maicii Domnului”.