Vârfuri (F)

FARCĂU, vârf în M-ţii Maramureş, la graniţa cu Ucraina, constituind altitudinea maximă a acestora (1 957 m). Alcătuit din porfire, calcare, gresii şi şisturi. Acoperit cu păşuni alpine.

FERICELI, vârf în M-ţii Metaliferi, constituind altitudinea maximă a acestora (1 170 m).

FETIŢA, vârf în M-ţii Şureanu cu altitudinea de 1 690 m.

FLORII, Vârful ~, vârf în culmea muntoasă Preluca, constituind altitudinea maximă a acesteia (810 m).

FURNICA, vârf în masivul muntos cu acelaşi nume din M-ţii Bucegi, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (2 103 m).

FURU MARE, vârf în M-ţii Lăcăuţ cu altitudinea de 1 415 m