Vârfuri (F)

FARCĂU, vârf în M-ţii Maramureş, la graniţa cu Ucraina, constituind alt. max. a acestora (1 957 m). Alcătuit din porfire, calcare, gresii şi şisturi. Acoperit cu păşuni alpine.

FERICELI, vârf în M-ţii Metaliferi, constituind alt. max. a acestora (1 170 m).

FLORII, Vârful ~, vârf în culmea muntoasă Preluca, constituind alt. max. a acesteia (810 m).