Mănăstirea Brazi

În arealul oraşului Panciu, judeţul Vrancea, la 1,5 km distanţă de acesta, se află mănăstirea Brazi (de călugăriţe), ctitorie din anul 1654 a anahoreţilor Teofilact şi Sava, iniţial un schit cu o biserică din lemn cu hramul “Sfântul Gheorghe”, construită în 1676 şi reconstruită din cărămidă în 1834-1836 şi pictată în 1837 de N. Teodorescu. Biserica a fost serios afectată de cutremurul din 11 ianuarie 1838, care a avut magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, dar a fost refăcută ulterior. În timpul cutremurului din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, biserica “Sfântul Gheorghe” şi chiliile s-au prăbuşit, biserica fiind reconstruită după anul 1944. Schitul Brazi a fost desfiinţat de autorităţile comuniste prin aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 410 din 28 octombrie 1959, iar biserica a sfârşit în ruină prin anii ’70 ai secolului 20. Timp de 30 de ani, schitul Brazi a fost lăsat în părăsire, fiind reactivat la 9 septembrie 1990 cu statut de mănăstire. În perioada 9 septembrie 1990 – 25 aprilie 1995 a fost construit Paraclisul cu hramul “Sfântul Mucenic Teodosie”, în care se află moaştele acestui Sfânt Ierarh, iar în anii 2010-2014 la această mănăstire a fost construită biserica cu dublu hram – “Pogorârea Duhului Sfânt” şi “Sfântul Mucenic Teodosie”, sfinţită la 22 septembrie 2014. În cimitirul mănăstirii Brazi a fost înmormântat Ioan Slavici, decedat la 17 august 1925.