Pasuri (Ş)

ŞETREF, pas de înălţime, situat în partea de Nord a Carpaţilor Orientali, între M-ţii Rodnei (la Est) şi M-ţii Ţibleşului (la Vest), la 817 m altitudine, străbătut de o şosea modernizată şi de o linie de cale ferată (Salva – Vişeu de Jos), construită în anii 1948-1949 (inaugurată la 28 decembrie 1949), pe valea râului Sălăuţa, prin pasul Şetref, scurtând drumul dintre Maramureş şi partea central-nordică a Transilvaniei. Acest segment de cale ferată trece peste 14 viaducte şi prin 5 tunele, dintre care cel mai lung (2 388 m) este acela dintre satele Dealu Ştefăniţei şi Săcel.