Pasuri (Ş)

ŞETREF, pas de înălţime situat în partea de N a Carpaţilor Orientali, între M-ţii Rodnei (la E) şi M-ţii Ţibleşului (la V), la 817 m alt. Este străbătut de o şosea modernizată şi de o linie de c.f. (Salva– Vişeu de Jos), construită în 1948 (61 km lungime) cu ajutorul brigăzilor voluntare de tineret, care asigură legăturile rutiere şi feroviare între partea de N a Transilvaniei şi Maramureş.