Lacuri (Ţ)

ŢIHAIU MARE, lac în partea de Nord a Deltei Dunării, în complexul lacustru Pardina. Suprafaţa: 344 ha.

ŢAGA, lac de origine antropică, realizat pe cursul mijlociu al râului Fizeş, în arealul comunei Ţaga, judeţul Cluj, situat în Câmpia Fizeşului, la 285 m altitudine. Suprafaţa: 88,2 ha; volumul: 1,4 milioane m3; adâncimea maximă: 3,40 m. Piscicultură.