Mănăstirea Ortodoxă Prislop (judeţul Maramureş)

Mănăstire de călugări situată în perimetrul oraşului Borşa, judeţul Maramureş, în zona pasului Prislop, la 1 413 m altitudine, cu biserica având dublu hram – “Sfânta Treime” şi “Schimbarea la Faţă”, construită în perioada 1999-2008 din iniţiativa lui Dumitru Timiş (Tuta), cu spijinul material al Primăriei oraşului Borşa şi prin osârdia stareţului Protosinghel Andrei Reziuc.

Mănăstirea Prislop (Maramureş)
Aspect hibernal asupra Mănăstirii Prislop, judeţul Maramureş – 10 ianuarie 2022 (Photo by iuliu illes on Unsplash)
Biserica cu dublu hram (“Sfânta Treime” şi “Schimbarea la Faţă”) a Mănăstirii Prislop (jud. Maramureş)
Biserica ortodoxă, cu dublu hram – “Sfânta Treime” şi “Schimbarea la Faţă”, a Mănăstirii Prislop judeţul Maramureş (Credit: Shutterstock)