Lacuri (J)

JIJILA, lac de luncă, situat pe teritoriul judeţului Tulcea, pe dreapta fluviului Dunărea, în marele cot format de aceasta la Nord de oraşul Măcin. Suprafaţa: 12,32 km2. Comunică cu Dunărea prin intermediul pârâului Gârla Mare. Importanţă pentru piscicultură.

JUDELE, lac de origine glaciară, situat în M-ţii Retezat, la 2 202 m altitudine. Suprafaţa: 0,84 ha; adâncimea maximă: 4,05 m.